Copenhagen Phil

I listen til højre findes Copenhagen Phils pressemeddelelser.

For spørgsmål er du velkommen til at kontakte kommunikationsansvarlig Stine Thomas Kristensen:

M. stk@copenhagenphil.dk
T. 2893 2322