Nyhedsbrev #22 / September 2013 afmeld tip en ven facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester

Sæsonåbning med Beethovens 9. symfoni

Vi glæder os meget til at åbne dørene til koncertsalen for sæ­son 2013 / 2014. Åbningskoncerten er allerede udsolgt, og vi er stolte over at kun­ne præsentere Beethovens 1. symfoni – og hans sjældent opførte og gan­ske storslåede 9. symfoni. Vi glæder os til at se dig i koncert­salen til nye musik­oplevel­ser i den kom­mende sæ­son!
Læs mere om åbningskoncerten her
Beethovens 9. symfoni opføres til sæsonåbningen

Kursustilbud: Få det maksimale ud af koncerterne

Mød Musikken er en spændende ny foredragsrække, hvor du sam­men med andre musikinteresserede kan blive klog­ere på værk­er­ne ved Copenhagen Phils koncerter. Musikkyndige Knud Ketting og Eva Maria Jensen står for det spændende kursus, der fore­går alle mandage før koncerterne.
Der venter uden tvivl del­tag­erne en inspirerende og lærerig mulighed for at møde vid­en­de og vel­forberedt op til Co­pen­hagen Phils klas­siske kon­cer­ter.
Til­meld­ing og mere information findes på AOF Hoved­staden
Deltag i ‘Mød Musikken’ og sæt dig velforberedt til rette i koncertsalen

Orkestret får egen øl

Som et af de første symfoniorkestre i verden får Copenhagen Phil nu sin helt egen specialøl produceret af det danske mikro­bryg­geri Mikkeller til orkestrets 60 minutes koncerter. Bryg­mes­ter Mik­kel Borg Bjergsø og musik­ere fra orkest­ret har sam­men valgt den helt rig­tige smag til øl­len, der har fået navnet ‘60 minutes of Mikkeller’.
Kom og vær én af de første, der smager den helt nye øl. Vi åbner de første flasker til 60 minutes of CODY kon­certen i Konser­va­toriets Koncert­sal, torsdag den 17. ok­to­ber 2013. Øllen sæl­ges i frem­tiden før og efter alle 60 mi­nutes kon­certer i Køb­en­havn og i udvalgte bu­tikker.
Læs mere om Copen­hagen Phils nye øl her
Copenhagen Phils nye specialøl er smagt til af orkestrets musikere

Orkestrets musikere begavet med flotte priser

Der er flere af orkestrets musikere, som vi ønsker et stort tillykke i år! Én af Copenhagen Phils fire koncertmestre, vio­lin­isten Rune Tons­gaard Søren­sen, modtager 28. oktober Kron­prins­parrets Stjerne­drys­pris 2013 ved et stort show i Sydney Opera House. Showet sendes samme dag på DR1.
I begrund­elsen hed­der det blandt andet, at Rune Tonsgaard Søren­sen "imponerer med sit præcise og følsomme spil, over­legne teknik og melodiøsitet.” Rune Tonsgaard Sø­ren­sen spil­ler des­uden og­så med i Den Danske Stryger­kvartet, og han dyr­ker folke­musikken i or­kestret Dreamer’s Circus.
Vi ønsker desuden et stort tillykke til vores solo­fløjte­nist, Kris­tina Ers­son, som denne som­mer modtog Sydbanks Nationale Musikpris 2013. Med prisen fulgte et legat på 100.000 kroner, som Ersson har brugt til at købe sin drømme­fløjte af guld.
Rune Tonsgaard Sørensen 61,8 KB
Rune Tonsgaard Sørensen modtager Kron­prinse­par­rets Stjernedryspris 2013

Nye portrætfotos af orkestret

Vores dygtige fotograf Anne Mie Dreves har i denne måned tag­et nye flotte portrætbilleder af hele Copenhagen Phil. Por­træt­billederne har vores grafikere desuden samlet til en ny flot plakat med alle mu­sikerne fra Copenhagen Phil. Plakaten kommer blandt andet til at pryde foyeren i Konservatoriets Koncert­sal.
Se alle portrætbillederne her
Orkesterplakat Copenhagen Phil Grafik: ATWTP 659 KB
Copenhagen Phil har fået nye portrætter

60 minutes får ny Facebook side

Copenhagen Phils eget koncertkoncept 60 minutes har som noget nyt fået sin helt egen Facebook side. Her poster vi alle de vig­tige ny­heder om de unik­ke kon­cer­ter, der byder på eksperi­mente­ren­de mø­der mel­lem Copen­hagen Phil og kendte indie mu­sik­ere inden­for den nye genre ’indie classical’. Vi håber, du vil synes godt om den nye side.
Se den nye facebook side her
60 minutes har fået sin egen side på Facebook
Copenhagen Phil
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C. T: +45 33 91 11 99
copenhagenphil@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2020