PM – COPENHAGEN PHIL ANSÆTTER KATRINE GANER SKAUG SOM ORKESTERCHEF facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester

PM – Copenhagen Phil ansætter Katrine Ganer Skaug som orkesterchef

Det er med forventningens glæde, at Copenhagen Phil – hele Sjællands symfoniorkester – kan meddele, at vi har ansat Katrine Ganer Skaug som orkesterchef.
Katrine Ganer Skaug har siden 2012 været ensemblechef for Esbjerg Ensemble. Som orkesterchef skal Katrine Ganer Skaug arbejde tæt sammen med musikchef Peter Lodahl om den daglige ledelse af det sjællandske landsdelsorkester, der for nyligt overtog produktions- og planlægningsansvaret for Tivolis årlige klassiske koncertrække SommerKlassisk. Med dette nye ansvarsområde er der behov for en opgradering af organisationen.
Peter Lodahl udtaler sig om ansættelsen: ”Katrine Ganer Skaug har over de seneste år hos Esbjerg Ensemble vist sin evne til at tænke den klassiske musiks lange, traditionsrige historie ind i nutiden. Dén del af Katrines profil passer fantastisk godt ind i Copenhagen Phils bestræbelser på at blive ved med at udvikle sig som symfoniorkester og fortsat styrke relevansen over for et stadigt bredere publikum rundt om på hele Sjælland.”
Formand for Copenhagen Phils bestyrelse, Mette Klingsten, tilføjer: ”Jeg er sammen med resten af bestyrelsen meget glad for, at vi med ansættelsen af Katrine Ganer Skaug har fået skabt et rigtig stærkt hold. Det er et vigtigt led i vores strategiske fokus på at fortsætte med at styrke Copenhagen Phils profil fremover.”
På vegne af orkestrets musikere udtaler formand og tillidsrepræsentant Martin Reinhardt: ”Vi er overbeviste om, at Katrine Ganer Skaug vil berige orkesteret med sine mange kompetencer indenfor såvel det organisatoriske som det kunstneriske område, og at hun sammen med musikchef Peter Lodahl vil sikre, at orkestrets virke fortsat beriger det danske kulturliv.”
Copenhagen Phil har en lang tradition for at udvikle nye koncertformater og for at udtænke nye tiltag, der skal åbne den klassiske, symfoniske verden for børn, unge og nye publikumsgrupper. En tradition Katrine Ganer Skaug nu som orkesterchef vil være med til at tegne fremover. Herom udtaler hun:
”Efter syv fantastiske år hos Esbjerg Ensemble glæder jeg mig til at arbejde med orkesterformatet. Copenhagen Phil – hele Sjællands symfoniorkester – har vist en unik evne til at forny institutionen ’orkester’ og fremstår i dag som en af vor tids rollemodeller hvad angår aktualisering af repertoire og koncertformidling. Jeg er en af mange som kan genkende mig selv i det DNA, orkestret repræsenterer i dag. For mig er der ingen modsætning mellem at have et aktivt blik på lokale relationer samtidig med skyhøje internationale ambitioner. Derfor føles det som et stort privilegium at få lov til at videreudvikle skarpe kunstneriske og strategiske visioner i samarbejde med Peter Lodahl og orkestrets musikere og medarbejdere.”
Om Katrine Ganer Skaug
Norske Katrine Ganer Skaug har en bred baggrund i det nordiske og internationale musikliv. Hun har en grad i musikvidenskab og psykologi fra Oslo Universitet og har virket som musikjournalist, underviser, udøvende musiker og kurator. I 2012 tiltrådte hun som ensemblechef for Esbjerg Ensemble og havde forinden været daglig leder for Orkester Norden siden 2008. Hun har desuden været programrådsleder for Kirkefestspillene i Kristiansand (2006-2009) og generalsekretær for Nordisk Komponistråd (2003-2007).
Katrine Ganer Skaug tiltræder som orkesterchef 1. august 2020.
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Musikchef Peter Lodahl på tlf. 4047 4737 / mail: pl@copenhagenphil.dk eller
Katrine Ganer Skaug på tlf. 2688 6226
Fotograf: Nikolaj Lund
Katrine Ganer Skaug
Musikchef Peter Lodahl / Fotograf Kim Matthäi Leland
Peter Lodahl
Copenhagen Phil
Kommunikationsansvarlig Stine Thomas Kristensen
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C
M: 2893 2322. T: 3391 1199
stk@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2021