Nyhedsbrev // Et symfoniorkester til Holbæk // Lars Mikkelsen // Tivolitilbud mm. afmeld tip en ven facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester
Den 1. juni 2016 rykker Copenhagen Phils 70 musikere til Holbæk for en dag – for at spille musik i alle dele af byen. På byens hospital, ved en erhvervsevent på Musikhuset Elværket og en stor udendørs og gratis familiekoncert i Strandparken om aftenen.
Ved koncerten er Michael Bojesen dirigent og konferencier, og han guider publikum igennem musikken, der byder på bl.a. Sjostakovitjs skønne Festouverture, John Williams’ tema fra Star Wars og Schindlers Liste, Du danske sommer, Danmark nu blunder den lyse nat, tangotoner af Piazzolla og ikke mindst hele Danmarks Carl Nielsen. Koncerten får tilmed et ganske særligt besøg af 100 lokale Holbæk-korsangere, der synger op til fællessang.
Velkommen til en stor musikalsk oplevelse for hele familien under åben himmel.
Sommertid er Tivolitid. På søndag den 29. maj 2016 kl. 15 spiller orkestret sommersæsonens første koncert i Tivolis Koncertsal – og tager navneforandring til Tivoli Copenhagen Phil. Vores nyhedsbrevsmodtagere kan nu købe billetter med 20% rabat til åbningskoncerten.
Koncerten dykker ned i det amerikanske fotoalbum og møder bl.a. Lincoln, West Side Story og Star Wars-komponisten John Williams og tager publikum med på en rejse i amerikansk kultur. Oplev også Kulturminister Bertel Haarder recitere Lincolns taler i værket Lincoln Portrait. Lawrence Foster dirigerer, og solocellist Toke Møldrup er solist i Williams’ Cellokoncert.
Copenhagen Phil åbner sæson 2016/2017 den 9. sep­tem­ber med Lars Mik­kel­sen i front for det 100 mand sto­re or­kes­ter, når han sam­men med Copen­ha­gen Phil in­vi­te­rer bag om mu­sik­ken. Denne aften spring­er Prokofievs Ro­meo og Ju­lie ud af nod­er­ne og ind i en ver­den, hvor Sta­lin re­ge­rer – og bliv­er til ver­dens­hi­sto­ri­ens mest grib­en­de bal­let­musik.
Lars Mik­kel­sen er hi­sto­rie­for­tæl­ler­en til Pro­ko­fi­evs stor­slå­e­de bal­let­mu­sik, der fik en hård fød­sel i Sov­jet­uni­o­nen – men i dag er en af de stør­ste pub­li­kums­suc­ces­er i bal­let­tens hi­sto­rie.
Tjajkovskijs gribende afsked til liv­et i sin sid­ste sym­fo­ni og Sjo­sta­ko­vitj’ spræl­ske kla­ver­kon­cert med den sto­re trom­pet­stem­me er på pro­gram­met, når det un­ge frem­ad­storm­en­de stor­ta­lent og orkestrets 1. gæstedirigent Santtu-Matias Rou­va­li den 17. september 2016 vend­er til­ba­ge til Co­pen­ha­gen Phil – med dan­ske Jens El­ve­kjær som so­list.
Koncerten indledes med premieren på 4:33 Phil – en ny serie, hvor seks komponister dedikerer et værk til hver sin musiker ved seks forskellige koncerter i løbet af sæsonen. Et mu­si­kalsk portræt inspireret af John Cages 4’33.
Jens Elvekjær Pressefoto 1049×1500
Copenhagen Phil
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C. T: +45 33 91 11 99
copenhagenphil@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2020