Nyhedsbrev // Karen-Lise Mynster // Ole Edvard Antonsen // Et symfoniorkester kommer til byen afmeld tip en ven facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester
Karen-Lise Mynster tager den 15. april 2016 pub­li­kum bag om mu­sik­ken. Her møder vi Richard Strauss og hans mage­lø­se mes­ter­værk Al­so Sprach Za­rat­hu­stra – et af de mest kend­te klas­si­ske mu­sikstyk­ker over­ho­ved­et. In­spi­re­ret af Nietzsches fi­lo­so­fi­ske værk af sam­me navn, men måske mest kendt fra Stan­ley Ku­bri­cks kult­film Rum­rej­sen år 2001.
Karen-Lise Mynster og hele 100 musikere in­vi­te­rer på en rej­se ind i musikkens even­tyr­lig­e, kom­plek­se og for­un­der­lige ver­den. Karen-Lise Myn­ster modtog i 2015 en Reumert for Årets Kvindelige Hovedrolle.
Karen-Lise Mynster
Den polske dirigentkomet Michal Nesterowicz dirigerer den 13. maj 2016 for første gang Copenhagen Phil – en debut, der er værd at holde øje med!
Den unge dirigentdebutant får selskab af den norske trompet­mester Ole Edvard Antonsen, der medbringer både trompet og hele to værker: Haydns trompet­koncert – én af de mest po­pu­lære og elsk­ede solo­kon­cert­er for et blæseinstrument – samt Chri­sti­an Lindbergs trompetkoncert Akbank Bunka, en koncert der er skrevet direkte til Antonsen. Vi slutter med et rus­sisk fest­fyr­værk­e­ri: Tjaj­kov­skijs 5. Sym­fo­ni.
Samme koncert spilles i Borup Idræts- og Kulturcenter den 12. maj 2016 kl. 19:30.
Ole Edvard Antonsen
Copenhagen Phil rykker til Holbæk den 1. juni 2016 for at møde borgerne dér, hvor de befinder sig – og spille klassisk musik i alle dele af byen.
Copenhagen ­Phil – hele Sjæl­lands Sym­fo­ni­or­kes­ter – ­be­søg­er ­­i løbet af dagen Hol­bæks­ lo­ka­le ­sko­ler, gym­na­si­er og syge­hus, in­vi­te­rer ­til ­et ­er­hvervs­­ar­ran­ge­ment på mu­sik­hus­et El­værk­et og ik­ke mindst mød­er he­le fa­mi­li­en, når mu­sik­dag­en kul­mi­ne­rer­ i ­en ­stor ­ud­en­dørs fa­mi­lie­kon­cert ­om­ af­te­nen for al­le i Hol­bæk og om­egn.
Familiekoncert i Strandparken kl. 19:30-20:30 (gratis entré)
Strandparken Holbæk 670 KB
Strandparken Holbæk

Andre kulturtips…

DANCE VIBES er et kalejdoskopisk kig ind i det koreografiske værksted gennem fire korte værker skabt til Dansk Danse­tea­ters dansere af fire forskellige koreografer.
Uppercut Danseteaters kunstneriske leder Stephanie Thomasen har skabt Limbo om at være fanget mellem himmel og helvede. Alessandro Sousa Pereira viser koreografien Instant, og Stephen Shropshire kommer med forstudiet Bone Idel, en koreografi om ubeslutsomhed. Til sidst vil den Reumert­nominerede koreograf Edhem Jesenkovic præsentere værket Tabu om spændingsfeltet mellem religion, køn og seksualitet.
3.-4. juni kl. 17 og 20
Dansekapellet
Dansk Danseteater
Copenhagen Phil
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C. T: +45 33 91 11 99
copenhagenphil@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2020