Nyhedsbrev / Rabattilbud, nobelpris-pianist, reumertvinder afmeld tip en ven facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester
Den 1. april 2016 er den forrygende argentinske pianist Ingrid Fliter – vinder af pianisternes ‘Nobelpris’: The Gil­more Award – solist i Ravels Klaver­koncert i Konservatoriets Koncertsal. Prisen uddeles blot hvert fjerde år til særligt talentfulde, seriøse og enestående pianister. Fliter har tidligere spillet i Danmark, hvor Information bl.a. anmeldte hende med ordene: “…en sjælden kombination af ren­fær­dig tekstfortolker og original kunstnerpersonlighed; hendes teknik er aldeles virtuos.”
Den dobbelte Grammy-vinder, dirigenten Giancarlo Guerrero, står i spidsen for det hele. Aftenen starter med Ginasteras tangoinspirerede Danzas del Ballet Estancia og slutter med Ruslands sidste store romantiske komponist, Rachmaninov, og hans Symfo­ni­ske Danse.
Som et lille påsketilbud tilbyder vi nu vores nyhedsbrevs­mod­tagere 50% rabat til koncerten den 8. april 2016 i Kon­ser­va­to­riets Kon­cert­sal. Her er Katrine Gislinge solist i en helt ny Klaverkoncert skrevet af Copenhagen Phils huskomponist Benjamin de Murashkin – én af de mest talent­fulde unge danske komponister.
Det er ingen ringere end orkestrets kommende chefdirigent (fra sæson 2016/2017), japanske Toshiyuki Kamioka, der står på dirigentpodiet. Som forret serverer Respighi tre malerier af Botticelli omsat til toner i 1927 – og aftenen slutter med Brahms’ gribende fjerde og sidste symfoni.
Karen-Lise Mynster tager den 15. april 2016 pub­li­kum bag om mu­sik­ken. Her møder vi Richard Strauss og hans mage­lø­se mes­ter­værk Al­so Sprach Za­rat­hu­stra – et af de mest kend­te klas­si­ske mu­sikstyk­ker over­ho­ved­et. In­spi­re­ret af Nietzsches fi­lo­so­fi­ske værk af sam­me navn, men måske mest kendt fra Stan­ley Ku­bri­cks kult­film Rum­rej­sen 2001.
Koncerten er en del af Co­pen­ha­gen Phils Bag Om Mu­sik­ken kon­cert­for­mat. Her in­vi­te­rer vi på en rej­se ind i musikkens even­tyr­lig­e, kom­plek­se og for­un­der­lige ver­den med én af Dan­marks aller­stør­ste skue­spil­le­re i front. Denne aften Karen-Lise Myn­ster, der i 2015 modtog en Reumert for Årets Kvindelige Hovedrolle.
Billetsalget til orkestrets kommende sæson 2016/2017 er i fuld gang. Vi glæder os til endnu flere store musikalske oplevelser i Konservatoriets Koncertsal – og til at Tos­hi­yu­ki Ka­mi­o­ka tiltræder som ny chef­di­ri­gent.
Sæsonen byder på alt fra KLAS­SI­SKE KON­CERT­ER med sto­re di­ri­gent­er og so­list­er til BAG OM MU­SIK­KEN med en kendt skue­spil­ler i front som hi­sto­rie­for­tæl­ler, 60 MI­NU­TES hvor det ryt­mi­ske og klas­si­ske mu­sik­mil­jø mød­es, musik for og med børn og unge, fest­li­ge NYT­ÅRS­KON­CERT­ER og meget mere.
Sæsonprogram 2016/2017 kan bestilles på orkestrets hjemmeside – og alle koncerter kan ses her
Copenhagen Phil
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C. T: +45 33 91 11 99
copenhagenphil@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2020