Nyhedsbrev / Ny sæson, Ny chefdirigent, 60 minutes, Mozarts mesterværk afmeld tip en ven facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester
Copenhagen Phils sæson 2016/­2017 er net­op of­fent­lig­gjort, og bil­let­salg­et er star­tet!
Sæsonen byd­er på store mu­si­kal­ske op­lev­el­ser i Kon­ser­va­to­riets Kon­cert­sal. Or­kes­tret spil­ler i den kom­men­de sæ­son på fle­re stren­ge end no­gen­sin­de tid­lig­e­re. Fra KLAS­SI­SKE KON­CERT­ER med sto­re di­ri­gent­er og so­list­er, BAG OM MU­SIK­KEN med en kendt skue­spil­ler i front som hi­sto­rie­for­tæl­ler, 60 MI­NU­TES hvor det ryt­mi­ske og klas­si­ske mu­sik­mil­jø mød­es til det in­ter­ak­tive sym­fo­ni­or­kes­ter OPEN OR­CHES­TRA, pro­jekt­er for og med børn og unge, fest­li­ge NYT­ÅRS­KON­CERT­ER og meget mere.
Copenhagen Phil er meget stolte og gla­de over at for­tæl­le, at TOS­HI­YU­KI KA­MI­O­KA til­træd­er som ny chef­di­ri­gent for Co­pen­ha­gen Phil fra sæ­son 2016/­2017 for en fi­re­år­ig pe­ri­o­de.
Japanske Kamioka har tidligere di­ri­ge­ret or­kes­tret – til stor glæ­de for bå­de pub­li­kum og mu­si­ke­re. For med Ka­mi­o­kas mu­si­ker­skab, var­me per­son­lig­hed og ek­stremt hø­je fag­lig­hed op­står der noget helt sær­ligt i mød­et med Co­pen­ha­gen Phil. Vi glæ­der os me­get til at ta­ge på en rej­se med Ka­mi­o­ka, som vil fo­ku­se­re sær­ligt på or­kes­trets kunst­ne­ri­ske ud­vik­ling og pro­fil – så vi kan for­ven­te et end­nu bed­re spil­len­de Co­pen­ha­gen Phil i de kom­men­de år!
I sæson 2016/2017 får vi besøg af Kamioka ved tre koncerter. Det er den 19. november (med Baiba Skride som solist), den
20. januar (med Beethovens 7. Symfoni) samt den 27. januar, hvor Kamioka er både solist og dirigent.
Toshiyuki Kamioka
Copenhagen Phil har de senere dage fået musikalsk modspil af de rytmiske kunstnere Den Sorte Skole og Broken Twin under orkestrets 60 MINTUES FESTIVAL – til stor ros hos både anmeldere og publikum.
Festivalen fortsætter med koncerter i dag og i morgen, hvor vi får besøg af hhv. Love Shop og Nikolaj Nørlund. I dag fejrer Love Shop sit 25 års jubilæum med en rejse gen­nem bandets mu­sik i en ver­den af nye klang­kon­stel­la­tion­er og sym­fo­niske for­tolk­ning­er – og Nikolaj Nørlund uropfører sit helt nye album, ViLLA, der er indspillet med orkestret og udkommer på koncertdagen i morgen.
Koncerten med Love Shop er udsolgt. Der er få billetter tilbage til Nikolaj Nørlund.
Nikolaj Nørlund
To unge nor­ske top­so­list­er er i front, når Co­pen­ha­gen Phil den 18. marts 2016 byd­er på en me­nu med Mo­zart og Brahms til ho­ved­ret. Gu­ro Kle­ven Ha­gen og Ei­vind Holts­mark Ring­stad fra år­gang 1994 er fuld­blods­so­list­er på hen­holds­vis vi­o­lin og bratch – og beg­ge er al­le­re­de blandt Skan­di­na­vi­ens mest lov­en­de un­ge stryg­er­so­list­er.
Ta­lent­ful­de Ha­gen præ­sen­te­rer her sam­men med lands­mand­en sit bud på ét af Mo­zarts vir­ke­li­ge mes­ter­værk­er for to so­list­er og or­kes­ter, Sinfonia Concertante.
Samme kon­cert spil­les i Fre­de­riks­borg­Cen­tret i Hil­le­rød den 17. marts 2016.
Gu­ro Kle­ven Ha­gen
Copenhagen Phil
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C. T: +45 33 91 11 99
copenhagenphil@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2020