Nyhedsbrev / P2 Prisen, nyt sæsonprogram, Wiener Festival... afmeld tip en ven facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester
Den 28. januar 2016 rykker P2 Prisen ud af DR Byen og ind i Kon­ser­va­to­ri­ets Kon­cert­sal, hvor Copenhagen Phil står for mu­sik­ken og spil­ler til den klas­si­ske mu­siks sto­re års­fest. Her er en per­le­ræk­ke af dan­ske og in­ter­na­tio­na­le mu­si­ke­re no­mi­ne­ret til P2 Pris­er­ne for år­ets bed­ste CD-ud­giv­el­ser.
Op­lev også én af frem­tid­ens stjer­ner, når det af­slø­res, hvem der får P2 Ta­lent­pris­en 2016 – og hør mod­tag­e­ren af P2 Kunst­ner­prisen, Jo­han Reu­ter, som so­list med Co­pen­ha­gen Phil i uddrag af Mozarts Figaros Bryllup samt Wagners Den Flyvende Hollænder, Tannhäuser og ouverture fra Mestersangerne.
Kon­cert­en sendes live på DRK og P2.
Copenhagen Phil udgiver sæsonprogram 2016/2017 allerede den 18. februar 2016.
Vi glæder os til at offentliggøre den nye sæson – som med garanti byder på rigtig mange store oplevelser i koncert­salen.
Sæsonprogram 2016/2017 kan forudbestilles her
Tidligere abonnenter får automatisk tilsendt sæsonprogrammet.
Æres-gæstedirigent Lawrence Foster står i spidsen for vores Wiener Festival i Konservatoriets Koncertsal – tre koncerter med udgangspunkt i bl.a. Mozarts, Haydns, Beethovens, Schu­berts, Brahms’, Mahlers og Strauss’ by. Knud Romer præ­sen­te­rer alle koncerter fra scenen. Tag med til Wien!
30 januar 2016:
P2 Kunstner 2016 Johan Reu­ter står den 30. januar på sce­nen som so­list i Mah­lers hjer­te­skæ­ren­de smuk­ke Kin­der­to­ten­lie­der. Orkestret spiller også Haydn og Brahms. Læs mere
4. februar 2016:
Gunvor Sihm er so­list i Mo­zarts 3. og smuk­ke violinon­cert – skre­vet, da kom­po­nist­en kun var 19 år. Mo­zart drøm­te om Wien helt fra barns­ben og bo­e­de de sid­ste år af sit liv i by­en. Wien var også om­drej­nings­punkt­ for Schu­berts liv – den­ne af­ten spil­ler vi Schu­berts symfoni nr. 2. Læs mere
6. februar 2016:
“Wien er på mange måder den vest­lige mu­siks vug­ge,” mener Law­rence Fos­ter. Kon­certen gæs­tes af de to for­ryg­en­de solist­er Caro­lin Wid­mann (violin) Sa­leem Ash­kar (kla­ver). Musikken er Berg, We­bern, Schön­berg og Josef Strauss – bl.a. Strauss’ Sphä­ren­klän­ge, som Fos­ter kald­er “Ver­dens bed­ste wie­ner­vals”. Læs mere
I februar 2016 er Copenhagen Phils 60 minutes koncertformat tilbage med fire unikke koncerter, hvor det rytmiske og klassiske musikmiljø mødes.
Fire toneangivne kunstnere sætter i år symfoniorkestret i stævne. Fra den elektroniske sam­pler-duo­ Den Sorte Skole (17. februar/udsolgt) til den me­lan­kol­ske san­ger­inde Broken Twin (18. februar) og to gi­gan­ter­ i dansk rock­mu­sik, Love Shop (19. februar/udsolgt) og sang­skriv­er Nikolaj Nør­lund
(20. februar) – Nørlund udkommer samme dag med sit nye
album, der er indspillet med Copenhagen Phil.
Copenhagen Phil
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C. T: +45 33 91 11 99
copenhagenphil@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2020