Nyhedsbrev / Ildfuglen, nyt sæsonprogram, Wiener Festival, 60 minutes - og god jul afmeld tip en ven facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester
I januar 2016 gen­for­tol­kes Stra­vin­skijs 100 år gam­le or­kes­ter­ge­ni­streg Ild­fugl­en for før­ste gang i et stort kunst­ne­risk sam­ar­bejds­pro­jekt mel­lem Re­pu­bli­que, Dansk Dan­se­tea­ter og Copen­ha­gen Phil – i en helt ny isce­ne­sæt­tel­se, hvor trin, orkes­ter og sce­ne­bil­led­er går hånd i hånd.
De tre kunstne­ri­ske ledere Tim Rushton, Martin Tulinius og Uffe Savery genfortolker historien med udgangspunkt i mu­sik­kens kompleksitet og ved brug af foranderlige og visuelt stimu­le­ren­de videoprojektioner – og Jens Jørn Spottag som Stravinskij.
Ildfuglen spiller fra den 12. til 23. ja­nu­ar 2016.
Vi sætter to ekstraforestillinger den 15. og 22. januar 2016 kl. 17 i salg den 23. december i løbet af dagen – alle øvrige fore­stil­ling­er er ud­solg­te.
Ildfuglen signaturfoto Pressefoto 107 KB
Æresgæstedirigent Lawrence Foster står i spidsen for vores Wiener Festival i Konservatoriets Koncertsal – tre koncerter med udgangspunkt i bl.a. Mozarts, Haydns, Beethovens, Schu­berts, Brahms’, Mahlers og Strauss’ by. Knud Romer præ­sen­te­rer alle koncerter fra scenen. Tag med til Wien!
30 januar 2016:
Fremragende og prisvindende Johan Reu­ter syng­er den­ne sæ­son igen på The Met i New York. Den 30. januar står han på sce­nen som so­list i Mah­lers hjer­te­skæ­ren­de smuk­ke Kin­der­to­ten­lie­der. Orkestret spiller også Haydn og Brahms. Læs mere
4. februar 2016:
Gunvor Sihm er so­list i Mo­zarts 3. og smuk­ke violinon­cert – skre­vet, da kom­po­nist­en kun var 19 år. Mo­zart drøm­te om Wien helt fra barns­ben og bo­e­de de sid­ste år af sit alt for kor­te liv i by­en. Wien var også om­drej­nings­punkt­ for Schu­berts liv – den­ne af­ten spil­ler vi Schu­berts symfoni nr. 2. Læs mere
6. februar 2016:
“Wien er på mange måder den vest­lige mu­siks vug­ge,” for­tæl­ler Law­rence Fos­ter. Den­ne kon­cert gæs­tes af de to for­ryg­en­de so­lis­ter Caro­lin Wid­mann (violin) Sa­leem Ash­kar (kla­ver). På pro­gram­met er Berg, We­bern, Schön­berg og Josef Strauss – bl.a. Strauss’ Sphä­ren­klän­ge, som Fos­ter kald­er “Ver­dens bed­ste wie­ner­vals”. Læs mere
Den 28. januar 2016 rykker P2 Prisen ud af DR Byen og ind i Konservatoriets Koncertsal, hvor vi står for musikken i koncertens anden del og spiller til den klassiske musiks store årsfest.
Her er en perlerække af danske og internationale musikere nomineret til DR P2 Priserne for årets bedste CD-udgivelser. Oplev også én af fremtidens stjerner, når det afsløres, hvem der får P2 Talentprisen 2016 – og hør modtageren af P2 Kunst­ner­pris­en, Johan Reuter, som solist med Copenhagen Phil.
Koncerten transmitteres live på DRK.
Johan Reuter Foto: Miklos_Szabo 404 KB
…så tilbyder vi at lave gavekort, der gælder til alle orke­strets koncerter i København – så du kan glæde én, du holder af med store kon­cert­oplevelser i Vilhelm Lauritzens smukke gamle koncertsal på Frederiksberg. Med et gavekort til Copen­hagen Phil åbner der sig en ver­den af koncerter at vælge imellem. Du bestemmer selv gavens størrelse.
Gavekortet kan indløses online, i Tivolis Billetcenter og i billetlugen forud for hver koncert og er gyldigt i tre år.
Hele Copenhagen Phil ønsker vort publikum en rigtig god jul og et godt nytår. Tak for året der gik – vi glæder os til flere fantastiske oplevelser i Konservatoriets smukke Koncertsal i 2016.
Vi kan samtidig løfte sløret for, at vi allerede i februar 2016 lancerer vores nye sæsonprogram 2016/2017!
Tidligere abonnenter får automatisk tilsendt sæsonprogrammet.
Konservatoriets Koncertsal med Copenhagen Phils former Foto: Anne Mie Dreves 236 KB
Copenhagen Phil
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C. T: +45 33 91 11 99
copenhagenphil@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2020