Nyhedsbrev / Sheherazade, Berlinsk besøg, Tjajkovskij & Sibelius m.m. afmeld tip en ven facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester
Der er sto­re mu­si­kal­ske even­tyr på pro­­gram­­met den 30. ok­to­ber 2015, når ja­pan­ske To­shi­yu­ki Ka­mi­oka vend­er til­bage til or­kes­tret – en di­ri­gent, der har en helt sær­lig stjer­ne hos mu­si­ker­ne i Co­pen­­hag­en Phil.
På en liste over den klas­si­ske mu­sik­hi­sto­ri­es al­ler­bed­ste værk­er hør­er vel nok af­te­nens tre mu­si­kal­ske per­ler af Ra­vel og Rim­skij-Kor­sa­­kov. Og She­he­ra­za­de er ik­ke til at kom­me ud­en om som et symfonisk over­flød­­ig­­heds­­horn af skøn or­kes­ter­klang.
Or­kes­trets egen kon­cert­mes­ter, Jon Gjes­me, er so­list i Ra­vels for­før­en­de Tzigane.
For 16 år siden fik Berlin­er Fil­har­mo­ni­ker­ne ny kon­cert­mes­ter. Guy Braun­stein hav­de al­drig tid­lig­e­re spil­let i et or­kes­ter, men al­li­­ge­­vel valg­te de kræs­ne kol­le­ger ham som led­er af før­ste­vio­lin­er­ne i det be­røm­te or­ke­s­ter – en post han hav­de frem til 2013, hvor han valg­te kar­ri­ere­vej­en som so­list og ikke mindst di­ri­gent.
Den 6. novem­ber 2015 besøger Braunstein Co­pen­hagen Phil og er bå­de so­list og diri­gent i eng­el­ske Vaug­han Wil­liams’ poetiske The Lark Ascending. Han dirigerer også Beet­hovens lyse 4. Sym­foni og Brahms’ Klaverkoncert nr. 2 med eminente Ohad Ben-Ari ved tangenterne.
Koncerten spilles også den 5. no­vem­ber 2015 kl. 19:30 i Fre­de­riks­borg­Cen­tret i Hil­le­rød.
Copenhagen Phils musikchef Uffe Savery medvirker som læremester i DR1’s kommende tv-program: “Vidunderbørn” – et underholdningsprogram for hele familien lørdag aften. Her dyster seks talentfulde børn i klassiske kunstarter som klaver, violin, sang, slagtøj og ballet.
Udover Uffe Savery er læremestrene i sang Caroline Henderson og Cæcilie Norby. På klaver er det pianist Katrine Gislinge, på violin er det Kim Sjøgren og i ballet Peter Bo Bendixen. Ulla Essendrop er vært. Michael Bojesen og Phillip Faber er dommere.
Første program sendes den 7. november 2015.
Vi får besøg af Sergej Kry­lov – stortalentet fra Moskva, der som blot seks­årig spil­le­de sin før­ste kon­cert. I dag er han efter­spurgt over­alt i ver­den.
Den 27. no­vem­ber 2015 er han so­list i Tjaj­kov­skijs vir­tu­o­se og fæng­en­de vio­lin­kon­cert, en af de mest spil­le­de i he­le vio­lin­re­per­to­iret. Chri­stian Klux­en står på diri­gent­po­di­et, og på pro­gram­met er også Pärts Can­tus in me­mo­riam Ben­ja­min Brit­ten og Si­be­li­us’ både 6. og 7. Sym­fo­ni – der spil­les som ét langt værk uden pause.
Koncerten spilles også den 26. november 2015 i Hårlevhallen.
Copenhagen Phil
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C. T: +45 33 91 11 99
copenhagenphil@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2020