PM. Besparelser i landsdelsorkestrene vil reducere musikere og kvalitet afmeld tip en ven facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester

PM. BESPARELSER I LANDSDELSORKESTRENE VIL REDUCERE MUSIKERE OG KVALITET

At reducere tilskuddet til landsdelsorkestrene, som foreslået i finanslovsforslaget for 2016-2019, svarer til at reducere et fodboldhold til blot 9 spillere. Landsdels­Orkester­Foreningen anbefaler derfor, at de påtænkte besparelser for lands­dels­orkestrene stilles i bero på 2014 niveau.
 
I Finanslovsforslaget 2016-2019 lægges der op til en be­spar­else på samlet 11,2 millioner kroner fordelt på de fem lands­delsorkestre: Odense-, Aarhus-, Aalborg og Sønderjyllands Symfoniorkester samt Copenhagen Phil. Da hovedparten af orkestrenes omkostninger går til løn, vil besparelsen betyde nedlæggelse af mindst 20 stillinger. Dertil er der tydelige tegn på, at nogle orkestre også rammes af store kommunale besparelser, så det endelige antal nedlagte stillinger kan gå hen og blive endnu større.
Besparelser af denne størrelse vil være ødelæggende for en værdifuld del af vores fælles kulturarv, for formidlingen af den klassiske symfoniske musik og for et sundt og frodigt lokalt musikmiljø. For udover at give koncerter på et højt professionelt niveau fungerer orkestermusikerne også som en sikring af den musikalske fødekæde og et lokalt musikmiljø i landsdelene.

FODBOLDHOLD PÅ 9 SPILLERE

Publikumstallet hos de fem landsdelsorkestre er stigende. Orkestrene afholdte i 2014 omkring 945 koncerter for over 400.000 publikummer. Koncerterne har spændt fra klassiske koncerter, nyskabende eksperimenter, underholdningskoncerter, events ”i marken” hvor folk er, opera- og kammermusik til koncerter målrettet børn og unge. Hertil skaber orkestrene oplevelser på den digitale scene, som også når ud til et anseeligt publikum. Aktivitetsniveauet skabes i kraft af, at de fem orkestre løser opgaven i samarbejde og tilsammen dækker hele landet.
Bestyrelsesformand for LandsdelsOrkesterForeningen (LOF) Advokat Mette Klingsten udtaler:
“Jeg har de senere år fået en stor indsigt i symfoni­or­kest­re­nes virke, deres alsidighed og mangfoldighed. Gang på gang bliver jeg overrasket og er blevet beriget med oplevelser, der fæstner sig for livet. Det er også gået op for mig, hvordan den symfoniske musik kan kommunikere med stort alle mennesker i alle aldersgrupper. Jeg synes, det er trist, hvis ikke man fra politisk side formår at sikre denne kultur i landet.”
En besparelse af det omfang, finanslovsforslaget for 2016-2019 lægger op til, vil begrænse orkestrenes mulighed for at levere netop det, de skal gøre – ”… afholde orkesterkoncerter omfattende et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere og nye musikalske værker…”.
Ordførende orkesterchef for LOF, Uffe Savery, siger:
“Hvis man havde mulighed for at være en flue på væggen i orkestrenes daglige arbejde, tror jeg, alle ville blive overrasket over at opleve, hvor meget orkestrene producerer af kulturel værdi for de relativt begrænsede midler. Der er virkelig tale om “value for money”! Hvis der skal ske yderligere besparelser, vil det gå ud over aktiviteterne.”
Den symfoniske musik kræver et stort symfoniorkester – værker af Brahms og Carl Nielsen hører til kernerepertoiret og vil ikke kunne spilles i fald antallet af musikere reduceres. Det er beskrevet i musikloven, ”at orkestret…har en sådan stør­re­lse og sammensætning, at grundlaget for fremførelse af det…nævnte repertoire på kunstnerisk forsvarlig måde er til stede.” Lidt populært sagt svarer det til at reducere et fodboldhold fra 11 til 9 spillere.
Landsdelsorkestrene fungerer endvidere som en helt afgørende katalysator og platform for den nyskabende kompositionsmusik. Med en reduceret økonomisk ramme vil der ikke længere være økonomisk råderum for at opfylde denne vigtige opgave.

KULTUR TIL ALLE LANDSDELE

Landsdelsorkestrene arbejder allerede nu tæt på mini­mums­græn­sen af, hvad der beskriver et symfoniorkester og en reel opfyldelse af musikloven. Yderligere besparelser uden en politisk prioritering vil kvæle orkestrenes mulighed for at opfylde deres mission ude i alle landsdelene. En reduktion af orkestrenes størrelse vil derudover få den konsekvens, at gode dirigenter og solister fravælger orkestrene med en medfølgende nedgang i den kunstneriske kvalitet til følge.
Alle fem landsdelsorkestre har højt kvalificerede pro­fes­sio­nel­le fuldtidsansatte musikere, der kontinuerligt, med passionen i højsædet, holder et højt professionelt og kunstnerisk niveau. Et orkester kan ikke, som mange andre arbejdspladser, periodevis nedskalere og dermed nedsætte sin produktivitet eller indskrænke åbningstider. Kunstnerisk arbejde på højt niveau er en langvarig og krævende proces. En besparelse vil have langtrækkende konsekvenser for orkes­tre­nes ker­ne­ydelse og gradvist underminere den klassiske sym­fo­ni­ske musiks tilstedeværelse i hele landet. I takt med det store fokus på udflytning af arbejdspladser til hele landet er det særligt vigtigt, at der er kulturtilbud af høj kvalitet i alle landsdele.
LandsdelsOrkesterForeningen anbefaler derfor, at de påtænkte besparelser for landsdelsorkestrene stilles i bero på 2014 niveau.
 
Kontakt til LOF:
Formand Mette Klingsten: 2512 4561
Ordførende orkesterchef Uffe Savery: 2016 3344
Sekretariatschef Asbjørn Keiding: 5129 1379 / lof@symphony.dk
Copenhagen Phil
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C. T: +45 33 91 11 99
copenhagenphil@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2020