Nyhedsbrev / Tivoli, Mahler, ekstra- og åbningskoncert afmeld tip en ven facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester
Sommeren er for Copenhagen Phil lig med Tivoli, og igen i år er vi tilbage i den gamle have som Tivolis Symfoniorkester. Orkestret kan sommeren igennem opleves i Tivolis Koncertsal som en del af Tivoli Festival samt på Plænen med populære klassiske værker af bl.a. Strauss og Lumby.
Den næste klassiske koncert er den 19. juni kl. 19:30 i Tivolis Koncertsal, hvor orkestrets egen soloklarinettist, Giovanni Punzi, er solist i Mozarts for­tryl­len­de Kla­ri­net­koncert.
Sæson 2015/2016 er Copenhagen Phils 50-års ju­bi­læ­ums­sæson. Det mar­ke­rer vi den 1. oktober i Konservatoriets Koncertsal med vores nye Bag Om Mu­sik­ken kon­cept.
Her er Jes­per Chris­ten­sen histo­rie­for­tæl­le­ren, der fø­rer pub­li­kum igen­nem Sjo­sta­ko­vitjs dra­ma­tiske liv og hans 10. Sym­fo­nis til­bliv­el­se und­er det sov­jet­iske ræd­sels­re­gi­me. Tag med på en rej­se, hvor vi væ­ver sto­re og små for­tæl­ling­er om værk­ets vej fra no­de­pa­pir til kon­cert­sal sam­men med mu­sik­ek­sem­pler og kom­mer bag om Sjostakovitjs 10. Symfoni – der af­slut­nings­vis spil­les for fuld ud­blæs­ning af det sto­re symfo­ni­or­kes­ter.
Jesper Christensen Foto: Jo Krausz 148 KB
Der er nu få billetter tilbage til koncerten den 11. december med Andreas Brantelid og Rune Tonsgaard-Sørensen som solister. Derfor har vi åbnet for billetsalget til en ekstrakoncert den 12. december kl. 19:30 i Konservatoriets Koncertsal.
De to markante musikere går sammen på scenen og spiller ét af romantikkens smukkeste værker for stryg­er­so­list­er: Brahms’ koncert for violin, cello og orkester. Den energiske japansk-amerikanske dirigent Eugene Tzigane står på dirigentpodiet. Han leder efter pausen også Dvoráks Symfoni nr. 9 Fra Den Nye Verden med den overjordisk smukke solo for engelskhornet – der måske er Dvoráks mest kendte melodi overhovedet.
Den 10. oktober fyld­er he­le 100 mu­si­ke­re sce­nen ud til bris­te­punkt­et i Mah­lers epi­ske og vildt­vok­sen­de 3. Sym­foni. Her skab­er Mah­ler sin egen ver­den af lyde og toner, hvor han he­le tid­en vis­er os nye sid­er af, hvad man kan. Ik­ke blot med et enormt or­kes­ter, men også med to kor og en sangsolist – den­ne ok­to­ber­af­ten Su­san­ne Res­mark. Mu­sik­hi­sto­ri­en byd­er på meg­et få mu­lig­hed­er for at ød­sle bed­re med res­sour­cer­ne.
Kon­cert­en er Lan Shuis sid­ste kon­cert som chef­di­ri­gent for Copen­hagen Phil og er en fællesproduktion med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Andre kulturtips…

Syv sommeraftener med flamenco, ballet, moderne dans og musik under sommerhimlen.
Glæd jer til dette års sommerdans, som allerede nu har slået rekord i billetreservationer. Af gæster kan nævnes den pris­vind­ende dansk/spanske flamencoinspirerede danser og koreograf Selene Muñoz, som akkompagneres af livemusik, den Reumert-nominerede koreograf Edhem Jesenkovic, koreograf Lotte Sigh med en duet skabt til to dansere fra Den Kgl. Ballet samt smagsprøver på Dansk Danseteaters kommende sæson mm.
Arrangementet er gratis, men en pladsreservation koster 60kr.
Spilleperiode 10.-16. august 2015.
Copenhagen Phil
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C. T: +45 33 91 11 99
copenhagenphil@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2020