Copenhagen Phil

Besøg orkestret

Hvert år besøger mange skoleklasser Kon­ser­va­to­ri­ets Koncertsal og overværer en del af en or­ke­ster­prøve. Det er både et møde med en musikform, mange ikke har noget forhold til, samt med en arbejdsplads, der er meget forskellig fra de fleste andre.

Inden de unge kommer ind i koncertsalen, får de en introduktion på ca. en halv time – om ek­sem­pel­vis et symfoniorkesters arbejdsform, diri­gent­ens rol­le, en musikers daglige arbejde og det aktuelle program. Introduktionen er tilpasset de besøgendes alderstrin, ligesom længden af besøget tilpasses.

Alle alderstrin fra børnehaver til gymnasie­klasser og VUC-hold er velkomne – ja såmænd også voksengrupper.

Henvendelse til copenhagenphilt@copenhagenphil.dk