Copenhagen Phil

Signe Haugland
Luk

Signe Haugland

Jeg er født i Egtved i 1964.

På gymnasiet begyndte jeg på fagot hos Axel Momme i 1980 efter mange års korsang, klaver- og blokfløjte­spil. Det skulle egentlig have været klarinetten, men heldigvis var der mere brug for fagotter i de lokale orkestre, og jeg lærte hurtigt at elske min nye iden­titet.

Efter studietiden på Det Kgl. Danske Musikkonserva­torium hos Peter Bastian i 1991 og løbende undervis­ning hos Eirik Birkeland i Oslo, vandt jeg en plads i vores orkester, hvor jeg siden 1990 havde passet kontrafagotten. Efter et par barselsorlove rykkede jeg i 2001 op som alternerende solospiller. Men også to år i Malaysian Philharmonic Orchestra er det blevet til.

Udover at spille i Copenhagen Phil er jeg en del af Athelas og Den Danske Blæseroktet. Jeg nyder afveks­lingen mellem orkesterspil og kammermusik, ligesom jeg i vores orkester også er vældig glad for den alsidig­hed, der er i programmerne – det har i mange år været vores varemærke, og det håber jeg, det bliver ved med. Jeg håber, at publikums nysgerrighed efter at høre noget nyt vil betyde, at vi også giver os i kast med mindre kendte værker. Dette er dog ikke lig med, at vi kan undvære at spille Mozart, Beethoven og Brahms. Tværtimod.