Copenhagen Phil

Anne Søe
Luk

Anne Søe

Jeg er født i 1969 og be­gynd­te at spil­le som fire-årig hos Ellinor Fribo på Fr.værk Mu­sik­skole. Sid­en fik jeg un­der­vis­ning hos To­ve – og Bé­la Det­re­köy på Su­zu­ki-Ins­ti­tut­tet. Der­eft­er stu­di­er hos Mi­lan Vi­tek og Mar­ta Li­ba­lo­va. I 1984 kom jeg på ind på kon­ser­va­tori­et, og her vandt jeg guld­medal­je i Ber­lings­kes Mu­sik­kon­kur­ren­ce. I 1990 mod­tog jeg Jacob Ga­de-Pris­en.

Jeg de­bu­tere­de i 1991. Vi­de­re stu­di­er fo­re­tog jeg på Mo­zar­te­um i Salz­burg hos vio­lin­vir­tuo­sen Rug­gie­ro Ric­ci. I min øs­trig­ske pe­ri­ode var jeg li­ge­le­des med­lem af Salz­burg Cham­ber So­lo­ists og Salz­bur­ger Streichs­ex­tett. 1993–95 var jeg vio­lin­ist i kam­mer­or­kes­ter­et Ni­euw Sin­fo­niet­ta, Ams­ter­dam. Jeg har vær­et so­list med or­kest­re i man­ge lan­de, og jeg ind­spil­ler CD’er for bl.a. Da­ca­po Re­cords.

Jeg har en bred mu­sik­alsk smag og spil­ler ger­ne bå­de ny cra­zy kom­posi­ti­ons-mu­sik i AT­HE­LAS og Johan Sebastian Bachs stor­lad­ne solo­værk­er til kir­ke­kon­cer­ter. Sid­en 2004 har jeg vær­et 2. kon­cert­mes­ter i Co­pen­hag­en Phil. Jeg els­ker også at und­er­vi­se og har si­den 2008 vær­et ti­me­læ­re på DKDM i vio­lin og or­kes­ter­stem­me­spil. Jeg spil­ler på en Ni­co­la­us Gag­liano an­no 1745, ven­ligst ud­lånt af Augusti­nus-Fond­en.

Jeg er mor til tre skøn­ne børn. Mit fremtids­øns­ke er fred på jord! – og at spille en mas­se dejlige og ud­ford­ren­de pro­gram­mer med dej­lige og ud­ford­ren­de men­nesk­er!