Copenhagen PhilRobert Schumann
Luk

Robert Schumann 1810-1856

Robert Schumann var en tysk pianist, forfatter og komponist. Han er en af den romantiske musiks største komponister – en følsom og uligevægtig natur hos hvem perioder af overstrømmende produktivitet vekslede med depressiv uvirksomhed. Han ville have været pianist og var blevet spået en karriere som Europas førende pianist af sin klaverlærer, men en fingerlammelse ude­lukkede dette. Han kastede sig derfor over komposition og musikalsk skribentvirksomhed.

Schumann startede sin musikalske løbebane som 7årig og blev straks forelsket i musikkens og kompositionens verden.

Schumanns klaverstykker og sange hører til de mest opfindsomme og poetiske fra den tid. Hans primære produktion er klaverværker (herunder klaverkoncerten i a-mol) – også tilskyndet af hustruen Clara, som var en fremragende pianist. Indtil 1840 skrev han udelukkende værker for klaver. Senere skrev han fire symfonier, en cellokoncert, en violinkoncert, mere end 250 solosange herunder tre store sangcykler. Efter et nervesammen­brud i 1851 komponerede han kun lidt, og de sidste to år af sit liv boede han efter eget ønske på et sind­sygehospital. Han døde som sindssyg i 1856.