Copenhagen PhilPaul Hindemith
Luk

Paul Hindemith (1895-1963)

Paul Hindemith var en af tysk musiks fornyere. Han studerede komposition (hos Arnold Mendelssohn) og violin på konservatoriet i Frankfurt og var – afbrudt af militærtjeneste fra 1915 til 1923 – koncertmester på operaen i Frankfurt.

Som komponist vandt han internationalt gehør med sin strygekvartet opus 16 ved festivalen for ny musik i Donauschingen. I 1927 blev Hindemith professor i komposition på konservatoriet i Berlin og var kendt som eksponent for neoklassisismen, indtil hans musik ved nazisternes magtovertagelse forsvandt fra koncertprogrammerne. Da hans musik i 1936 blev officielt forbudt, bosatte han sig i Schweiz, men opholdt sig også i perioder i USA. I 1946 fik han amerikansk statsborgerskab og underviste både på Yale og Harvard. I 1954 tog han imod en stilling i Zürich og bosatte sig atter i Schweiz.

Hindemiths rolle i musikhistorien er stor. Først og fremmest som komponist, men også som dirigent, lærer og teoretiker. Han har skrevet adskillige bøger både om musik og musikteori. Han gik ind for "Neue Sachlichkeit” og forsøgte dermed at komponere i en alment forståelig stil. Til dette skabte han sin egen stil og teori. Hans musik er ikke atonal, men benytter sig af et særligt harmonisk system, der bygger på overtonerækken.

Hindemiths værkliste er enorm, og han har komponeret i alle genrer: Balletmusik, operaer, orkesterværker, koncerter, kammermusik m.m. Dertil satte han sig for at skrive både en koncert og en sonate for hvert at orkestrets instrumenter. Hans store interesse for pædagogik var ikke kun teoretisk; han skrev adskillige værker med det formål at styrke amatørmusikken og musikken i skolerne – brugsmusik.

Blandt Hindemiths hovedværker er operaerne Mathis der Mahler og Harmonie der Welt. Over begge disse værker skrev han to af sine store orkesterværker.