Copenhagen PhilLudwig van Beethoven
Luk

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Ludwig van Beethoven regnes for en af de betydeligste tyske komponister og afgjort den komponist, der har haft størst indflydelse på udviklingen af tysk kompo­sitionsmusik efter 1800.

Faderen pressede Beethoven til som ganske lille at modtage intensiv musikundervisning for at lancere sønnen som ‘vidunderbarn’ med Mozart som forbillede. Det lykkedes dog aldrig. Hans fremherskende karakter­træk: bryskhed og indadvendthed, blev formentlig grundlagt i barndommen.

Beethoven nævnes almindeligvis som wienerklassiker i samme åndedrag som Haydn og Mozart – som han dog ad­skilte sig fra. Blot et kig på de tre komponisters værkliste (Haydn har 104 symfonier, Mozart 41 og Beethoven 9) vidner om en helt anden individuel stil. Mens Mozarts værker flød ubesværet fra ham, havde Beethovens værker en trælsom tilblivelse. Mozart og Haydn komponerede til glæde for adelen og den øvrige privilegerede klasse. Haydn havde et ansættelses­forhold hele sit voksne liv, Mozart indtil 1782, mens Beethoven trådte frem som fri kunstner for den brede offentlighed.

Tiltagende døvhed tvang Beethoven til at opgive løbe­banen som udøvende musiker omkring 1797, men han var i mellemtiden blevet så anerkendt som komponist, at han kunne leve af bestillingsarbejder, indtægter fra ud­givelsen af sine værker samt lejlighedsvis optræden som dirigent hos større orkestre. Samtiden betragtede ham som den største komponist efter Mozart, og han blev med digteren Goethe betragtet som det største eksempel på en egensindig, romantisk kunsternatur.

I 1802 fik Beethoven at vide, at hans tiltagende døv­hed ikke kunne kureres, men blot ville tiltage. Dette medførte en omvæltning i hans karakter, der omgående prægede værkerne: En blanding af inderlig sjælekval og et forsøg på at gribe skæbnen i struben og ændre den. Musikken mistede intet af sin intensitet eller melodi-ske genialitet, men derimod voldsomheden fra hans vir­tuose år. Hovedelementerne var nu eftertanke og inder­lighed. Mange af Beethovens populæreste værker stammer fra denne periode.

Beethovens musik er ikke selskabelig underholdning for en begunstiget klasse, men kunst for menneskeheden. Han beredte hermed vejen for romantikerne.