Copenhagen PhilJohann Sebastian Bach
Luk

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Johann Sebastian Bach var tysk komponist og organist. Han fødtes ind i en slægt af musikere, hvor hans far, Johann Ambrosius Bach, var bymusiker i fødebyen Eise­nach. Selvom han fulgte familietraditionen, hævede han sig højt over sine forgængere og samtidige, selv om han i sin egen tid ikke altid nød den respekt, han fortjente.

Bach er en central skikkelse i den protestantiske kirkemusik på grund af sin omfattende produktion af værker for de kirkelige højtider. Bachs passioner (oratorier) med temaet Jesu lidelse og død er stadig obligatorisk ved påskekoncerter i mange lande. Han er blevet betegnet som ‘den femte evangelist’ med henvis­ning til bibelens fire evangelister. Inden for orgel­musikken anses han for én af de største og mest ind­flydelsesrige komponister.

Bach giftede sig i 1707 med sin kusine Maria Barbara Bach, der døde i 1719. Tre år senere giftede han sig med Anna Magdalene Wülken, der var datter af en trom­petist og skulle blive en stor hjælp for Bach i hans arbejde, bl.a. ved at renskrive hans noder. Bach fik i alt 20 børn, hvoraf fire blev musikere og komponister.

Selv om han i næsten et århundrede efter sin død var glemt, indtager Bach nu en særstatus blandt barokkens komponister. Han anses for at være kontrapunktens store mester, som havde et i samtidens perspektiv usædvanligt internationalt udsyn. Bachs betydning for musikken er ofte blevet sammenlignet med William Sha­kespeares betydning for litteraturen og Isaac Newtons for fysikken.