Copenhagen PhilGustav Mahler
Luk

Gustav Mahler 1860-1911

Østrigsk komponist og dirigent. I hans egen levetid stod Mahlers kompositions-virksomhed i skyggen af hans dirigentkarriere. Hans værker nåede aldrig den aner­kendelse, som blev hans opførelser af andres til del, og dirigenthvervet lagde så stort beslag på hans tid, at han ofte kun kunne komponere i ferierne.

Som komponist udtrykte han sig primært i to forskel­lige former. Den ene var symfonien, som han mente skulle rumme hele verden. Den anden var den tyske folkepoesi med sine simple rytmer og enkle, hjerte­gribende billeder af kærlighed og død. Først efter anden verdenskrig fik hans musik den brede anerkend­else, der i dag placerer den på alle orkestres og dirigenters repertoire, og i publikums bevidsthed gør den til på én gang fuldendelsen af det 19. århundredes store symfoniske tradition og forudsætningen for det 20. århundredes nye musik.

Malers musik anses i dag som en af de vigtigste over­gangsskikkelser mellem den sene romantiske tradition og den moderne kompositionsmusik. Hans hovedværker er de ti symfonier (flere med en enorm orkesterbesætning og ofte med kor og solister) samt den symfoniske sang­cyklus ‘Das Lied von der Erde’. Herudover kompone­rede han mindre stykker, især lieder.

Den unge Mahler blev i 1875 optaget på Wiens Konser­vatorium, hvor han studerende klaver og komposistion indtil 1878. Hans dirigentkarriere bød bl.a. på ansættelser ved Metropolitan Opera i New York (1907-1909) og New York Philharmonic Orchestra (1909-1911), hvor han også komponerede ‘Das Lied von der Erde’ og symfoni nr. 9, der blev hans sidste fuldendte værk. I februar 1911 blev han alvorligt syg af den hjerte­sygdom, han i 1907 fik konstateret som en sen følge af gigtfeber. Han måtte opgive at fuldføre sæsonens sidste koncerter og blev efter eget ønske bragt til­bage til Europa for at blive behandlet i Paris og Wien. Men forgæves, han døde i maj 1911. Mahler efter­lod sig en 10. symfoni, som senere er forsøgt fuldført af flere komponister.