Copenhagen Phil



Luk

Fransk komponist og nok den vigtigste repræsentant for den musikalske impressionisme. Som i malerkunsten spiller natur-indtryk og –stemninger en meget vigtig rolle. Malerne ville ikke fæstne objektive billeder til lærredet, men give et nøje kontrolleret indtryk af de farver og det lys, de opfattede med deres øjne. Debussys mål var nogenlunde de samme, hvad angår lyd. En mere raffineret klangsans end Debussys skal man lede længe efter. Han fik gennem netop sin særegne klangstil stor betydning for udformningen af en mere moderne klangopfattelse, og han er et af de vigtigste forbindelsesled mellem den romantiske musik og den musikalske modernisme.