Copenhagen PhilLuk

Dansk komponist, dirigent og violinist. Danmarks største komponist, hvis symfonier og violinkoncert er internationalt kendt, selv om de aldrig har nået samme udbredelse og popularitet som Sibelius’ musik. De 6 symfonier hører til hovedværkerne i dansk musik og hans utallige danske sange bragte Nielsens musik ud til folket.