Copenhagen PhilLuk

Østrigsk komponist, organist og underviser. Han var en stærkt autoritetsbunden personlighed. Katolsk tro og kærlighed til hjemlandets natur og folk, respekt for musikkens mestre og en stor beundrer af Wagner. Wagner døde, mens Bruckner arbejdede med sin 7. symfoni, og symfoniens coda er skrevet ’til minde om den højt elskede, udødelige mester over alle mestre!’. Bruckner har skrevet relativt få værker, men de fleste er til gengæld af store dimensioner. Tyngdepunktet udgøres af de 9 symfonier og nogle kirkelige kompositioner, herunder 5 messer og Te Deum samt en strygekvintet (det eneste af ham selv godkendte kammermusikværk).