Copenhagen Phil
20. marts 2021 kl. 16:00
Grønnemose Skoles Festsal
  • Kontrabas /

Richard Strauss / Serenade i Es-dur for 13 blæsere
Richard Strauss / Hornkoncert nr. 1
Brahms / Symfoni nr. 4

AFLYST - Strauss & Brahms

Gladsaxe Musikpris 2021

”Jeg havde hele tiden følelsen af at få tæsk at to uhyre intelligente mennesker”. Dét var reaktionen fra den østrigske musikkritiker Eduard Hanslicks, da han første gang hørte Brahms’ fjerde symfoni for første gang.

Brahms’ store kærlighed, pianisten og komponisten Clara Schumann, mente, at musikken var for mørk og hård. Og en af vennerne foreslog, at Brahms burde smide tredje sats ud. Brahms var skuffet over modtagelsen men ændrede heldigvis ikke en tone.

Brahms’ fjerde symfoni blev uropført i Meiningen i 1885. Det var den kun 21-årige Richard Strauss, der stod for indstuderingen af værket. Brahms selv dirigerede uropførelsen.

Strauss havde allerede selv skrevet adskillige værker, bl.a. en koncert for horn og orkester, der var tilegnet hans far, der var hornist i hofkapellet i München. Den er et af de mest krævende værker skrevet for solo horn, og det kan høres, at Strauss havde et indgående kendskab til instrumentet. Aftenens solist er Copenhagen Phils egen mangeårige solohornist Jakob Keiding.

Brahms symfoni nr. 4 er en del af Copenhagen Phils præsentation af “De største symfonier”.

Ved koncerten den 20. marts uddeles Gladsaxe Musikpris 2021. Hornkoncerten erstattes af et værk med prismodtageren. Priskoncerten er støttet af Gladsaxe Kommune.

Copenhagen Phils samarbejde med chefdirigent Toshiyuki Kamioka støttes af Det Obelske Familiefond.