Copenhagen Phil
30. juni 2019 kl. 15:00
Tivolis Koncertsal

Tivoli Copenhagen Phil
Solist / Baib Skride, violin

Tivoli / Baiba Skride & Korngold

Tre værker tager dig med på en tidsrejse til ”verden af i går”, hvor du får senromantiske minder fra før de to verdenskrige ændrede verden radikalt. Du får også glimt fra ”den nye verden”, hvor Korngold opbyggede en imponerende karriere som filmkomponist. Hans violinkoncert spilles her af den lettiske violinist Baiba Skride.

Weberns Im Sommerwind er et smukt og stemningsfuld tonedigt, hvor man mærker sommervarmen, de flagrende sommerfugle og dramatiske vejrskift. Stykket er komponeret i perioden lige inden Webern blev elev af Schönberg.

Korngold tager udgangspunkt i samme stemning. Korngold, der som 9-årig blev kaldt ”genial” af selveste Mahler, stor­trivedes i Wien, men måtte som mange andre forlade Østrig, da nazismen holdt sit indtog. Han kom til USA, hvor han fik en impone­rende karriere som filmkomponist. Korngold havde imidlertid en pagt med sig selv om at forlade sit ’film-eksil’ og vende tilbage til verdens koncertsale, så snart Hitler var besejret. Hans violinkoncert markerer dette, og Korngold havde i håbefuld forventning skrevet på værket siden slutningen af 1930’erne. Selvom Korngold ønskede at distancere sig fra sin filmmusik, er den dog tydeligt til stede i den populære violin­koncert sammen med en senromantiske åre, der trækker linjer til Mahler og Richard Strauss.

En tredje østriger er indirekte på program­met, nemlig Schönberg, avantgardisten, der med sin atonale musik for alvor gik nye veje med den klassiske musik. Det vakte natur­ligvis postyr i musikkredse, men fik også nazisterne til at stemple Schönbergs musik som ’degenereret’, hvorfor komponisten udvandrede til USA. Her så Schönberg i 1937 tilbage, ikke på Mahler eller Strauss, men på Brahms, som han respekterede højt og i et essay kaldte en progressiv fornyer af sin tid. Schönberg arrangerede Brahms’ fantastiske klaverkvartet for symfoniorkester – et arrangement, der ofte omtales som Brahms’ 5. symfoni.

Program /
Webern / Im Sommerwind
Korngold / Violinkoncert
Brahms arr. Schönberg / Klaverkvartet