Copenhagen Phil
18. februar 2018 kl. 11:30
Metronomen

Mozart / Violinkoncert nr. 5 (Yuko Yasui, violin og Yuka Ichikawa, klaver)
 
Gade / Folkedanse for violin og klaver, nordisk karakter op. 62 (Yuko Yasui, violin og Minako Ito Christiansen, klaver)
 
Ravel / Tzigane (Robert Vadasz, violin og Ulrik Stærk, klaver)
 
Pause
 
Brahms / Sonate for violin og klaver op. 78 (Helene M-A Bordonaro, violin og Rikke Sandberg, klaver)

½12 kammerkoncert

Hvis et symfoniorkester skal spil­le på det høj­e­ste ni­veau, skal der spil­les kam­mer­musik!

Fire søndage i løbet af sæ­son­en ind­tag­er or­­kes­­trets mu­si­ke­re Me­tro­no­men på Fre­de­riks­berg for at dyr­ke deres pas­sion for kam­mer­­mu­sik. ½12 hed­der kon­cert­­er­ne, og det er mu­si­ker­ne selv, der til­ret­te­­læg­ger pro­gram­mer­ne. Alle kon­cert­er præ­sen­te­res af en mu­sik­kyn­dig gui­de, der er med til at give kon­cert­er­ne deres hyg­ge­lige og u­for­mel­le stem­ning.

Billetter købes ved ind­gang­en på kon­cert­dag­en fra kl. 11:00 og kan ik­ke re­ser­ve­res på for­hånd.

Pris: 90 kr. /
Medlemmer af Venneforeningen: 50 kr.