Copenhagen Phil
6. april 2017 kl. 10:00
Konservatoriets Koncertsal
  • Dirigent / Jamie Phillips

Tegnende fortæller / Carl Quist-Møller
 
Skolekoncerter
 
Musik på Tværs består af:
• Lærerkursus
• Skolebesøg af et mindre ensemble
• Koncert i Konservatoriets Koncertsal med det store symfoniorkester
• Deltagelse: 30kr. + moms pr. elev. Beløbet dækker lærerkursus, ensemblebesøg og koncert

Musik På Tværs

Musik på Tværs er Copenhagen Phils pædagogiske formidlingstilbud. Hvert år spiller orkestret for 6000 skolebørn fra hele Sjælland – både i klasselokalet og i kon­cert­sal­en.

I Copenhagen Phil møder vi børnene i deres hverdag. Vi bringer den klas­si­ske mu­sik­for­mid­ling ud i al­le af­kroge af Sjæl­land, når or­kes­trets mu­si­ke­re i løb­et af sko­le­år­et del­er sig op, læg­ger vej­en for­bi klas­se­lo­kal­er­ne og fyld­er dem med musik på højeste niveau. På skolerne er det vores fornemste opgave at vække børnenes nysgerrighed omkring alt det fantastiske, som klassisk musik rummer. For det er noget ganske særligt at opleve levende musik på helt tæt hold.

Kulminationen sker i koncertsalen, hvor børnene oplever det spillevende orkester folde sig ud i al sin storhed og kraft – sam­tid­ig med, at de møder ’deres’ vel­kend­te mu­si­ke­re i det fi­ne kon­cert­tøj. Mul­ti­kunst­ne­ren Carl Quist-Møller tegn­er og for­tæl­ler live til mu­sik­ken og gui­der børn­e­ne gen­nem kon­cert­en.

Musik på Tværs har skræddersyede musik­programmer til elever i hhv. 0.– 2. klasse, 3.– 4. klasse og 5.– 6. klasse. Fælles for alle er, at børnene stifter bekendtskab med eventyrlig musik og bliver draget ind i musikkens uni­vers. Velkommen til Musik på Tværs!

Tilmelding og information