Copenhagen Phil
17. september 2016 kl. 16:00
Konservatoriets Koncertsal
  • 1. Gæstedirigent / Santtu-Matias Rouvali
  • Solist / Jens Elvekjær

4’33 Phil: Profeti
 
Sjostakovitj / Klaverkoncert nr. 1
Tjajkovskij / Symfoni nr. 6
­

Rouvali og Elvekjær

Tjajkovskijs gribende afsked til liv­et i sin sid­ste sym­fo­ni og Sjo­sta­ko­vitj’ spræl­ske kla­ver­kon­cert med den sto­re trom­pet­stem­me er på pro­gram­met, når det un­ge frem­ad­storm­en­de stor­ta­lent Santtu-Matias Rou­va­li vend­er til­ba­ge til Co­pen­ha­gen Phil – med dan­ske Jens El­ve­kjær som so­list.

Nogle mener, at Tjaj­kov­skijs sid­ste sym­fo­ni er et selv­mords­brev fra en mand, der ik­ke kun­ne ud­le­ve sine for­elsk­el­ser i an­dre mænd uden at bli­ve gjort til kri­mi­nel og ud­stødt af det bor­ger­skab, han var født ind i. Uan­set om det er sandt el­ler ej, så ud­fold­er Tjaj­kov­skij alle de sto­re føl­el­ser i det par­ti­tur, der var det sid­ste værk, han selv di­ri­ge­re­de kun ni dage før sin død.

Egentlig var Sjostakovitj’ første kla­ver­kon­cert tænkt som en trom­pet­kon­cert. Men under arbej­det kom Sjo­sta­ko­vitj på an­dre tan­ker. Først blev den til en li­ge­vær­dig dob­belt­kon­cert for kla­ver og trom­pet. Til sidst end­te den som en kla­ver­kon­cert med en meget frem­træd­en­de trom­pet­stem­me. En ren fest for beg­ge so­list­er med mas­ser af mu­si­kal­ske citat­er og tek­ni­ske ud­ford­ring­er und­er­vejs – som ing­en rin­ge­re end Jens El­ve­kjær den­ne ef­ter­mid­dag har for­nøj­el­sen af.

Koncerten indledes med premieren på mini-koncertformatet 4’33 Phil med uropførelser af nye soloværker. Med 4’33 Phil kommer kommer publikum helt tæt på orkestrets musikere, når seks komponister dedikerer et værk til hver sin musiker ved seks forskellige koncerter i løbet af sæsonen. Denne aften er det orkestrets violinist Idinna Lützhøft, der spiller værket Profeti af komponisten Li Ying Wu.

4’33 Phil er inspireret af John Cages kendte værk 4’33 – der på overraskende vis består af absolut ingen toner og musik i 4 minutter og 33 sekunder. Varigheden holder vi fast i, men fylder den ud med et musikalsk portræt og ikke mindst elementet af overraskelse.

Gratis koncertintroduktion ved Henrik Engel­brecht kl. 15:15 på scenen.

Santtu-Matias Rouvali Foto: Kaapo Kamu 550 KB