Copenhagen Phil
1. juni 2016 kl. 19:30
Strandparken, Holbæk
  • Dirigent / Michael Bojesen

I løbet af dagen /
 
Erhvervsarrangement på Elværket kl. 10:30
(køb billet)
 
Besøg på Holbæk Sygehus
 
Familiekoncert i Strandparken kl. 19:30-20:30
(gratis entré)
 
Koncertprogram:
 
Sjostakovitj / Festive overture
Velkomst / ”opsyngning” af publikum
Oluf Ring & Thøger Larsen / Danmark, nu blunder den lyse nat (fællessang)
Carl Nielsen / Helios Ouverturen
Gade / Morgensang af Elverskud m. kor fra Holbæk
Gade / En sommerdag på landet, ”Tidlig morgen”
Alfven / Rhapsody nr. 3, fra ”koral”, ”Djævledans”
Piazzolla / Giovanni Punzi (solist)
Otto Mortensen & Thøger Larsen / Du danske sommer (fællessang)
Williams / Temaet fra ”Schindlers list”
Williams / Star Wars

Et symfoniorkester kommer til byen

Copenhagen Phils 70 musikere indtager Holbæk den 1. juni 2016 for at spre­de klas­sisk mu­sik ud til al­le by­ens borg­e­re – i alle de­le af by­en.
­
Copenhagen ­Phil – hele Sjæl­lands Sym­fo­ni­or­kes­ter – ­be­søg­er ­­Hol­bæks­ lo­ka­le syge­hus og ­in­vi­te­rer ­til ­et ­er­hvervs­­ar­ran­ge­ment på mu­sik­hus­et El­værk­et – og ik­ke mindst mød­er he­le fa­mi­li­en, når mu­sik­dag­en kul­mi­ne­rer­ i ­en ­stor ­ud­en­dørs og gratis fa­mi­lie­kon­cert om f­te­nen for al­le i Hol­bæk og om­egn.

Her er Michael Bojesen diri­gent og kon­fe­ren­cier. Han gui­der pub­li­kum igen­nem kon­cert­en og mu­sik­ken, der byd­er på bl.a. John Wil­liams’ tema fra “Star Wars” og “Schind­lers Liste”, “Du dan­ske som­mer”, “Dan­mark nu blund­er den lyse nat”, tan­go­toner af Piaz­zol­la, Sjo­sta­ko­vitjs skøn­ne “Fest­ou­ver­tu­re” og ikke mindst hele Dan­marks Carl Niel­sen.

Koncerten får tilmed et gan­ske sær­ligt besøg af 100 lo­ka­le Hol­bæk-kor­sang­e­re, der syng­er op til fæl­les­sang sam­men med det store or­ke­ster og pub­li­kum. Vel­kom­men til en stor mu­si­kalsk op­lev­el­se for hele fa­mi­li­en – på Hol­bæks smuk­ke­ste græs­plæne med fjord­en og him­len i bag­grund­en.

Vi ses i Holbæk!

Gratis entré til koncerten.

Billet til erhvervsarrangementet på Elværket 500 kr. + moms her

Tak til / Louis-Hansen Fonden, Holbæk Kommune, Musikhuset Elværket, Holbæk Erhvervsforum, Hotel Strandparken, Skoletjenesten Holbæk, Kullegaard Arkitekter og Kvickly Holbæk.