Copenhagen Phil
13. marts 2016 kl. 11:30
Metronomen

W. A. Mozart / Klarinet kvintet i A-dur
Klarinet: Giovanni Punzi
Violin: Yuko Yusai
Violin: Janina Müller
Viola: Hidekazu Uno
Cello: Lennart Jarde
 
R. Strauss / Eulenspiegel op. 28
Horn: Christian Vinther
Klarinet: Giovanni Punzi
Violin: Andreas Orlowitz
Cello: Magnus Koch Jensen
Kontrabas: Olle Davidson
 
Alec Wilder / Sonate for horn og klaver nr. 1
Horn: Jakob Keiding
Klaver: Rikke Sandberg
 
F. Schubert / Strygetrio I B-dur D581
Violin: Robert Vadasz
Viola: Jakub Lützen
Cello: Wiebke Vestergaard

½12 kammerkoncert

Hvis et symfoniorkester skal spil­le på det høj­e­ste ni­veau, skal der spil­les kam­mer­­musik!

Fire søndage i løbet af sæ­son­en ind­tag­er or­kes­trets mu­si­ke­re Me­tro­no­men på Fre­de­riks­berg for at dyr­ke deres pas­sion for kam­mer­­mu­sik. ½12 hed­der kon­cert­­er­ne, og det er mu­si­ker­ne selv, der til­ret­te­­læg­ger pro­gram­mer­ne. Alle kon­cert­er præ­sen­te­res af en mu­sik­kyn­dig gui­de, der er med til at give kon­cert­er­ne deres hyg­ge­lige og u­for­mel­le stem­ning. Vært­en den­ne for­mid­dag er Car­sten Wiede­mann.

Billetter købes ved ind­gang­en på kon­cert­dag­en fra kl. 11:00 og kan ik­ke re­ser­ve­res på for­hånd.

Pris: 90 kr. /
Medlemmer af Venneforeningen: 50 kr.