Copenhagen Phil
20. november 2016 kl. 11:30
Metronomen

W. A. Mozart / Divertimento i D-dur
Robert Vadasz / violin
Catherine Hart / violin
Ninnie Isaksson / viola
Olle Davidson / kontrabas
Clara Teahan / obo
Anne Sophie Broholt / horn
Henry Teahan / horn
 
Aulis Sallinen / Quartet No. 3
Some Aspects of Peltoniemi Hintrik’s Funeral March
Jeanine Markley / violin
Niels Levinsen / violin
Jevgenija Frolova / viola
Richard Krug / cello
 
S. Prokofiev / Sonate for violin og klaver
Robert Vadasz / violin
Ulrik Staerk / klaver

½12 kammerkoncert

Hvis et symfoniorkester skal spil­le på det høj­e­ste ni­veau, skal der spil­les kam­mer­musik!

Fire søndage i løbet af sæ­son­en ind­tag­er or­­kes­­trets mu­si­ke­re Me­tro­no­men på Fre­de­riks­berg for at dyr­ke deres pas­sion for kam­mer­­mu­sik. ½12 hed­der kon­cert­­er­ne, og det er mu­si­ker­ne selv, der til­ret­te­­læg­ger pro­gram­mer­ne. Alle kon­cert­er præ­sen­te­res af en mu­sik­kyn­dig gui­de, der er med til at give kon­cert­er­ne deres hyg­ge­lige og u­for­mel­le stem­ning.

Billetter købes ved ind­gang­en på kon­cert­dag­en fra kl. 11:00 og kan ik­ke re­ser­ve­res på for­hånd.

Pris: 90 kr. /
Medlemmer af Venneforeningen: 50 kr.