Copenhagen Phil
5. oktober 2016 kl. 19:00
Jyderup Hallen
  • Dirigent / Gergely Madaras
  • Solist / Christian Schmiedescamp, konferencier

Musik / Debussy, Britten,
Piazzolla, Grieg, Haydn,
John Williams (Harry Potter) m.fl.

Musik Med Mere

Musik Med Mere er Copenhagen Phils klas­si­ske koncert for hele familien. En festlig mu­si­kalsk tids­rej­se for store og små med alle tiders bedste, mest forførende og fan­ta­sti­ske musik. I år strømmer der musik ud fra kom­po­si­tion­er af blandt andre Debussy, Brit­ten og tan­go­inspirerede Piazzolla – samt film­kom­ponisten over dem alle, John Williams.

Musik Med Mere turnerer rundt på hele Sjæl­land og bliv­er til i tæt sam­ar­bej­de med lo­ka­le mu­sik­sko­le­elev­er, som vi inviterer med på scenen. For mange af dem er koncerten ét af årets musikalske højde­punkter – og en op­lev­el­se for livet!

Orkestrets solobasunist, Christian Schmie­des­camp, er aftenens energiske konferencier og historiefortæller, der tager publikum med på en rejse ind i musikken og symfoni­or­kes­tret. Dirigent Gergely Madaras sætter orkestret i svingninger og sørger for musik for fuld udblæsning på et koncertsted nær dig.

Billetsalget starter ca. fire uger før kon­cert­en. Hold øje med lokalpresse, plakater og denne side.

Arrangør / Kulturgruppen i Jyderup

Musik Med Mere Pressefoto 720 KB