Copenhagen Phil
23. oktober 2016 kl. 11:30
Metronomen

Pierce Gradone / Ficta for Violin and Trombone
- Jeanine Bick Markley, violin
- Christian Schmiedescamp, basun
 
E. Rautavaara / Varietude
- Jeanine Bick Markley violin
 
G. Tartini / Devil’s Trill Sonate med bas
- Jeanine Bick Markley, violin
- Megan Adie, kontrabas
 
G. Bottesini / Introduzione e Gavotta
- Andrew Stalker kontrabas
- Manuel Esperilla, klaver
 
JB Vanhal / Divertimento in G
- Andrew Stalker kontrabas
- Ida Balslev, violin
- Jens Balslev, bratsch
- Manuel Esperilla, klaver

½12 kammerkoncert

Hvis et symfoniorkester skal spil­le på det høj­e­ste ni­veau, skal der spil­les kam­mer­musik!

Fire søndage i løbet af sæ­son­en ind­tag­er or­­kes­­trets mu­si­ke­re Me­tro­no­men på Fre­de­riks­berg for at dyr­ke deres pas­sion for kam­mer­­mu­sik. ½12 hed­der kon­cert­­er­ne, og det er mu­si­ker­ne selv, der til­ret­te­­læg­ger pro­gram­mer­ne. Kon­cert­en præ­sen­te­res af en mu­sik­kyn­dig gui­de – denne formiddag er det Claus Berthelsen – der er med til at give kon­cert­er­ne deres hyg­ge­lige og u­for­mel­le stem­ning.

Billetter købes ved ind­gang­en på kon­cert­dag­en fra kl. 11:00 og kan ik­ke re­ser­ve­res på for­hånd.

Pris: 90 kr. /
Medlemmer af Venneforeningen: 50 kr.