Copenhagen Phil
17. november 2015 kl. 19:00
Jyderup Hallen
  • Dirigent / Michael Balke
  • Solist / Christian Schmiedescamp, konferencier
  • Cello / Toke Møldrup
  • Obo / Birgitte Lindum

Musik bl.a.:
Prokofiev / Romeo og Julie
Tjajkovskij / Romeo og Julie
Williams / Jurrasic Park
Mozart / Symfoni nr. 25
Haydn / Cellokoncert
Piazzolla / Oblivion
 
Musikskolen Holbæk

Musik Med Mere

Første spadestik til Copenhagen Phils ”crash­kursus” i den klassiske musik – Musik Med Mere – tog vi i sæson 2014/2015, og koncerterne blev fra første tone en bragende succes.

Musik Med Mere er en festlig musikalsk tids­rejse for hele familien med alle tiders bedste, mest forførende og fantastiske klassiske musik lige fra Bartok, Tjajkovskij og Piazolla til filmkomponisten over dem alle – John Williams. I tæt samarbejde med Musik­sko­len Hol­bæk, som vi in­vi­te­rer med på sce­nen, øn­sker vi at ska­be en gan­ske sær­lig op­lev­el­se for hele fa­mi­li­en.

Vores solobasunist, Christian Schmiedes­camp, er aftenens energiske og næ­rværven­de hi­sto­rie­for­tæl­ler, der gui­der pub­li­kum ind i og rundt om mu­sik­ken. Og den unge og ta­lent­ful­de diri­gent Michael Bal­ke sæt­ter fart over felt­et i front for al­le mu­si­kanvter, unge som ældre.

Billetter /
Voksne 100 kr. / Stud. og pen­sio­nister 50 kr. / Børn og unge u. 18 år gratis

Salgssteder /
Bibliotekerne i Holbæk, Jyderup Hal­len, www.bibliotek.holbaek.dk og ved ind­gangen

Lokalarrangør /
Kulturgruppen i Jyderup og Holbæk Bib­lio­tek