Copenhagen Phil
18. oktober 2015 kl. 11:30
Metronomen

Schulhoff / Concertino per flauto, viola e contrabbasso
Fløjte: Anna Juuliska Nykvist
Viola: Jakup Lützen
Kontabas: Andrew Stalker
 
R. Gliere / Suite for violin and double bass
Violin: Anne Søe
Kontrabas: Olle Davidsen
 
Debussy / Sonate for violin og klaver
Violin: Anne Søe
Klaver: Oscar Michaelsson
 
Mussorgskij / Udstillingsbilleder, arr. Christian Schmiedescamp
Dirigent: Christian Schmiedescamp
Violin: Anne Søe
Violin: Jeanine Markley
Viola: Jakup Lützen
Cello: Steffen Helmuth
Kontrabas: Olle Davidson
Fløjte: Anna Juuliska Nykvist
Obo: Birgitte Lindum
Klarinet: Tage Christensen
Horn: Niklas Kallsoy Mouritsen
Fagot: Signe Haugland

½12 kammerkoncert

Hvis et symfoniorkester skal spil­le på det høj­e­ste ni­veau, skal der spil­les kam­mer­­musik!

Fire søndage i løbet af sæ­son­en ind­tag­er or­kes­trets mu­si­ke­re Me­tro­no­men på Fre­de­riks­berg for at dyr­ke deres pas­sion for kam­mer­­mu­sik. ½12 hed­der kon­cert­­er­ne, og det er mu­si­ker­ne selv, der til­ret­te­­læg­ger pro­gram­mer­ne. Alle kon­cert­er præ­sen­te­res af en mu­sik­kyn­dig gui­de, der er med til at give kon­cert­er­ne deres hyg­ge­lige og u­for­mel­le stem­ning. Værten denne formiddag er Chri­stian Schmie­des­camp.

Billetter købes ved ind­gang­en på kon­cert­dag­en fra kl. 11:00 og kan ik­ke re­ser­ve­res på for­hånd.

Pris: 90 kr. /
Medlemmer af Venneforeningen: 50 kr.