Copenhagen Phil
10. oktober 2014 kl. 19:30
Royal Stage, Hillerød
  • Æres-gæstedirigent / Lan Shui
  • Solist / Niklas Walentin, violin

Nielsen / Violinkoncert
Strauss / Sinfonia Domestica
 
Fællesproduktion med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

SINFONIA DOMESTICA

Copenhagen Phil har denne aften sin sæson­åbning nr. 50! Det markerer chefdirigent Lan Shui ved med sin vanlige sikre stil at lede orkestret igennem en stor koncert – hvor vi for første gang har besøg af det unge danske supertalent, Niklas Walentin. Den kun 20-årige violinist er solist i Carl Nielsens Violin­koncert – et værk, som han med garanti har et spændende bud på. Walentin mod­tog nem­lig i 2012 andenprisen i Den Inter­na­tio­nale Carl Niel­sen Violin­kon­kur­rence, hvor han også fik prisen for bedste fortolkning af Carl Nielsens værker.

Richard Strauss blev i visse kredse stemplet som ‘kunstens anarkist’, mens andre anså ham for at være én af tidens vigtigste kom­po­nister. Under sit ophold i Amerika i 1904 blev han inviteret på besøg i det Hvide Hus af Roosevelt. Strauss kvitterede med den første opførelse af det nye enorme orkesterværk, Sinfonia Domestica, og amerikanske diri­gen­ter og musikere stod i kø for at være med. Amerikanerne beundrede hans flotte orke­ster­fantasier bygget på tone-fortællinger om den forføriske Don Juan, drillepinden Till Eulenspiegel og fantasten Don Quixote.

Det var Strauss’ overbevisning, at alt kan omsættes i musik, bare det føles intenst. Sinfonia Domestica beskriver en dagligdag for en familie – med både ægteskabelige skænderier og lykke, morgenmad og babybadning. I de amerikanske medier blev det noteret, at der musikalsk kan udtrykkes ligeså mange følelser i en dagligdag som lidelser i den græske mytologi.

Uropførelsen var en så stor begivenhed, at der blev foranstaltet to ekstraopførelser; de fandt sted i New Yorks stormagasin, Wana­maker, der ønskede at styrke stedets kul­tu­relle image. Manhattans beboere strømmede til i tusindvis for at opleve Strauss selv diri­ge­re sit nye værk. Det blev en kæmpe succes, men i de europæiske medier rynkede man lidt på næsen over, at Strauss virkelig gik med til at opføre sin musik i et stormagasin. Uanset om musikken finder sted i et stormagasin eller Konservatoriets Koncertsal, kan de fleste blive enige om, at værket indeholder nogle af de skønneste melodier, Strauss skrev, og at musikken både er smuk, seriøs og medrivende.

Niklas Walentin Foto: Niklas Walentin 18,1 MB