Copenhagen Phil
30. januar 2014 kl. 19:30
Galaksen, Værløse
  • Dirigent / Rory Macdonald
  • Komponist / Geoffrey Gordon
  • Cello / Toke Møldrup

Richard Wagner / Faust Ouverture, 13’
Franz Liszt / Mephisto Waltz No. 3, arr. Geoffrey Gordon, 7’ – Bemærk venligst, at dette værk desværre udgår af programmet
Geoffrey Gordon / Concerto for Cello and Orchestra (after Thomas Mann’s ‘Doktor Faustus’), 24’

Sibelius / Lemminkäinen Legender

Verdenspremiere: Koncert for Cello og orkester (efter Thomas Manns 'Doktor Faustus')

Vi er stolte af at kunne præsentere en verdenspremiere: En koncert for cello og orkester skrevet til solo­cellist i Copenhagen Phil, Toke Møldrup, af den anerkendte amerikanske komponist Geoffrey Gordon.

Inspirationen til Geoffrey Gordons kom­position Concerto for Cello and Orchestra sprang ud af en samtale mellem Gordon og Copenhagen Phils cellist, Toke Møldrup. Her indså begge kunstnere, at de havde en fæl­les interes­se for Thomas Manns berømte ro­man, Doktor Faustus (1947). Siden Gordon altid har beundret Møldrups personlige klang, besluttede han sig for at skrive et værk til Møldrup og Copenhagen Phil.

Thomas Manns roman gen­fortæl­ler sagn­et om Faust, som solgte sin sjæl til Djæ­vel­en. Manns roman er fyldt med mu­sik­alske re­fer­en­cer; fra Bach og Beethoven til Schön­berg – og ikke mindst er den fuld af li­tte­ræ­re ref­eren­cer fra Shakespeare til Dante, Blake og Verlaine.

Dr. Faustus handler om komponisten Adrian Leverkühn, der indgår en faustisk pagt med djævlen og afskriver kær­lig­hed­en til gen­gæld for 24 år med det kunst­ner­iske genis ev­ne til at op­finde et nyt tone­sprog. De 24 år, som pagten varer, reflekteres i Geoffrey Gordons part­i­tur til cel­lo­koncert­en, der lige­led­es var­er 24 mi­nut­ter.

Gordons cellokoncert er komponeret i syv dele: En prolog, fem følgende dele og en epilog, og koncerten følger Leverkühns rejse med celloen som kommentator. Det stærke narrativ og de klare symbolske elementer i Thomas Manns roman har givet in­spi­ra­tion­en til Gordons værk, som dog ikke skal for­stås bogstaveligt som en musikalsk gen­for­tæl­ling af historien i romanen. I stedet har Gordon ladet sig inspirere af stemingen i ro­man­en og ud­vik­lingen i fortællingen – fra Leverkühns uskyld til hans smertelige vanvid.

Det første værk denne aften er Richard Wagners sjældent spillede Faust Ouverture (1855), som er udvalgt af Gordon. Det komplimenterer verdenspremieren på Doktor Faustus cel­lo­kon­cert­en.

Anden del af koncerten er Sibelius’ Lemminkäinen Legender. Sibelius ville lave en finsk Wagneropera, men indså det absurde i projektet og skrev i stedet for en fortællende symfoni inspireret af legender, sange og drømme fra Finland.

Koncerten dirigeres af den 33-årige Rory Macdonald – som anmelderne blandt andet har kaldt: ”Én af Englands mest talentfulde og dynamiske unge dirigenter.”