Copenhagen Phil
24. januar 2014 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal
  • Æres-gæstedirigent / Lan Shui
  • Solist / Tine Thing Helseth, trompet

Bent Sørensen / Trompetkoncert, uropførelse
Haydn / Trompetkoncert
Mendelssohn / Symfoni nr. 5, Reformations Symfonien

Himmelske trompeter

Anton Weidinger var en af mange, som forsøgte at gøre trompet­en stueren. De gamle baroktrompeter var flotte i højden, men ret begrænsede i det dybe register. Weidinger fik de manglende toner frem ved at bore 5­6 hul­ler i trompeten og sætte klapper på. Perfekt var systemet ikke, men det betød, at trompet­en nu kunne bruges til andet end fanfarer.

Haydns trompetkoncert var beviset, og den er stadig elsket og populær – i aften fremfør­es den af en af Norges førende trompetister, Tine Thing Helseth. Hun er også solist i en splinterny trompetkoncert af Bent Sørensen.

Mendelssohn talte adskillige sprog, var en dygtig maler, skrev underholdende og bega­vet. Han var en fremragende sanger, spillede violin og klaver. Han vidste alt om musik. Han dirigerede, komponerede, hans musik danne­de skole i hele Europa, og han var med til at genopdage Bachs musik. I sin 5. symfoni hylder han Martin Luther og 300-­året for reformationen. Sidste sats kulminerer med Luthers salmemelodi ”Vor Gud han er så fast en borg.”

Tine Thing Helseth Foto: Observertoriet 269 KB