Copenhagen Phil
11. december 2013 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal
  • Æres-gæstedirigent / Lan Shui
  • Solist / Den Danske Strygekvartet

Beethoven / Strygekvartet opus 131
Beethoven / Symfoni nr. 6, Pastorale

Jul med Beethoven

De er blevet kaldt gale og geniale, men der er faktisk kun et passende ord om det, der sker i Beethovens sidste strygekvartetter: Fantasi. Han vidste det selv: ”Kunsten forlanger af os, at vi ikke står stille.” Han var komplet døv, da han skrev dem. At de bygger på flere hund­rede års tradition er til at forstå, men at de – hjulpet på vej af de fire fremragende unge mænd i Den Danske Strygekvartet – rækker lige op i vores tid og måske længere, det er et mirakel.

I sommeren 1807 skrev Beethoven til en af sine venner: ”Hvor er jeg glad for at vandre i skovene og krattet, mellem træer og blomster og klipper. Her generer det mig ikke, at jeg hører dårligt. I skov­ ene er der en fortryllelse, som udtrykker al ting.” Han flygtede fra vir­ke­ligheden, ligesom de fleste begavede menne­sker gør, når den bliver for sindssyg. Europa 1807: Krig overalt, men måske skulle vi glem­me politikken og se på naturen. Pastorale Symfonien synes ikke, den bare er. Den er skrevet af en begavet mand, som oprigtigt sagde: ”Faktisk holder jeg mere af træer end af mennesker.”