Copenhagen Phil
13. november 2013 kl. 19:30
Store Vega
  • Solist / Jon Gjesme, violin
  • Komponist / Max Richter, komponist

Max Richter / The Four Seasons Recomposed
Visuals / Dark Matters
 
Support / Uddrag af Astor Piazzollas The Four Seasons of Buenos Aires
Lounge / DJ CHLLNGR
 
Udstillende kunstner / Mikala Valeur

60 minutes of Max Richter / Vivaldi Recomposed

I samarbejde med CPH:DOX ryk­ker Copen­hagen Phil for første gang ind på VEGA til en særlig udgave af 60 minu­tes med den prisbe­løn­ne­de komponist, Max Richter, og de vi­suel­le mi­ni­mal­ist­er, VJ kol­lek­ti­vet Dark Matters.

Max Richter er manden bag The Blue Notebooks og filmmusikken til Golden Globe vinderfilmen Waltz with Bashir og Martin Scorseses Shutter Island.

Denne som­mer var han aktuel på Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Han har skrev­et mu­sik til kunst­film og teat­re og ar­bejd­et sam­men med aner­kendte kunst­nere i hele ver­den.

Én af hans mest spænd­en­de be­drift­er er hans modige og virkeligt medrivende udgave af Vivaldis mesterværk De Fire Års­tid­er – for el­ek­tronik og klas­siske in­stru­men­ter.

Vi glæder os til at præ­sent­ere Vivaldi Recom­po­sed – med Max Richter selv ved com­pu­te­ren, solist og dirigent Jon Gjesme, strygerne fra Copenhagen Phil samt VJ kollektivet Dark Matters ab­strakt­e, mi­ni­mal­ist­iske og drag­en­de vi­su­als, som er skabt sær­ligt til aften­en i VEGA og Richters lyd.

Før kon­certen varmer vi op med én af Ar­gen­tinas største tangokomponister, Astor Piazzolla, der har gen­skabt Vi­val­dis po­pu­lære værk i en dans­abel ud­gave. I loung­en ud­stil­ler bil­led­kunst­ner Mi­ka­la Va­leur si­ne skulp­turer, mens DJ CHLLNGR, der har mixet navne som M.I.A og Lana del Rey, sidst på af­te­nen sæt­ter det mu­si­kals­ke punk­tum.

CPH:DOX AUDIO:VISUALS

CPH:DOX har over de sids­te man­ge år budt Kø­ben­havn­er­publi­kum­met på en per­le­ræk­ke af unik­ke kon­cert­op­level­ser, så­vel mu­sisk som vi­su­elt, med op­træden­er af blandt and­et Ani­mal Col­lective, The Knife, Ein­stürz­en­de Neu­bauten, Sigur Rós og The White Stripes. I 2010 ud­mønt­ede det­te sig for første gang i en decideret koncert­serie med navn­et AUDIO:VISUALS. En kon­cert­ræk­ke, som i den grad styrk­ede CPH:DOXs po­si­ti­on på mu­sik­scen­en som ud­byd­er og for­mid­ler af helt ene­stå­en­de kon­cert­op­level­ser. Med fokus på al­ter­na­ti­ve rock/­indie, a­vant­gar­de, elek­tro­nisk og ny kom­po­si­ti­ons­mu­sik ønsk­er CPH:DOX at fort­sæt­te den­ne serie og lade kunst­ne­re fra mu­sik­scen­en sam­arbej­de med vi­suel­le ar­tist­er om en ræk­ke unik­ke ar­range­ment­er. Sam­men skal de præsent­ere en ræk­ke ur­op­førel­ser af helt nye vær­ker i en klas­se, der sjæld­ent er set i Dan­mark.

Læs 60 minutes of Max Richter / Vivaldi Recomposed programavisen

Læs om Copenhagen Phils 60 minutes koncerter

Find 60 minutes på facebook
Læs mere om CPH:DOX

Maxrichter11