Copenhagen Phil
25. januar 2013 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal
  • Dirigent / Jesper Nordin
  • Solist / DJ Noize

Musik / Sergei Prokofiev bl.a. uddrag af “Romeo & Julie” vs. Gabriel Proko­fievs “Concerto for Turntables and Orchestra”
 
Support / Gabriel Prokofiev m. Messerkvartetten
Lounge / DJ Noize & Prokofiev

60 minutes of Noize

Vi præsenterer én af Danmarks skrappeste DJ’s – DJ Noize – der battler med Copen­hagen Phil som solist i Gabriel Prokofievs Concerto for Turntables and Orchestra. Værket er inddelt i fire satser, der hver ud­forsker en pladespillerteknik: Stoppe/ afbryde/tilbage/skifte tempo, mixe, scratche samt spille en melodi på pladespilleren.

Gabriel er barnebarn af den store russiske komponist, Sergei Prokofiev. Han bor i London, hvor han har bevæget sig ud af sin farfars overvæld­ende skygge. I dag produ­cerer han dance, electronica og hip­hop og arran­gerer klub­aftener, hvor genrer mødes.

Med Noize på scratch undersøger vi kon­trasten i Gabri­els Concerto for Turn­tables and Orchestra til Sergeis verdensberøm­te Romeo & Julie.

Læs koncertavis

Djnoize_sh