Copenhagen Phil

Copenhagen Phil – hele Sjællands symfoniorkester søger til tiltrædelse snarest:

2. solobasun

1. solofagot

Copenhagen Phil – hele Sjællands symfoniorkester søger til tiltrædelse snarest:

2. SOLOBASUN

Et antal ansøgere vil blive indkaldt til konkurrencen, der finder sted torsdag den 15. oktober 2020 i Konservatoriets Koncertsal, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Opgaver:
1. runde: F. David: Concertino, 1. sats (uden kadence) med pianist samt orkesteruddrag.
2. runde: Orkesteruddrag
3. runde: Orkesteruddrag i samspil med orkestrets basun- og tubagruppe.

Orkesteruddrag fremsendes elektronisk ca. 3 uger før konkurrencen.

Der stilles akkompagnatør til rådighed ved konkurrencen. Udgifter til evt. prøver samt rejseudgifter m.v. afholdes af ansøgeren.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i Landsdelsorkestrene.

Ansættelse af ikke EU-borgere er betinget af gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Evt. udgifter forbundet hermed afholdes af den ansatte.

Venligst find ansøgningsblanketten i bunden af denne side.

Ansøgningsfrist: torsdag den 10. september 2020.

For deltagelse ved konkurrencen indbetales et depositum på 500 kr. Information om indbetaling oplyses ved tilmelding. Beløbet refunderes ved fremmøde eller afbud senest 14. oktober 2020.

Yderligere oplysninger hos produktionsleder Katrine Lund Basbøll på mail: kb@copenhagenphil.dk

BEMÆRK! På grund af sommerferie vil mails og tilmeldinger først blive besvaret i starten af august.


Copenhagen Phil – hele Sjællands symfoniorkester requires:

ASSISTANT PRINCIPAL TROMBONE

Employment to begin at the successful candidate’s earliest availability.

A number of applicants will be invited to the audition, which takes place on Thursday October 15th 2020 in the Concert Hall of the Royal Danish Academy of Music in Copenhagen.

1. round: F. David: Concertino, 1. mvt. (without cadenza) with pianist and orchestral excerpts.
2. round: Orchestral excerpts.
3. round: Orchestral excerpts with trombones and tuba of the orchestra

Orchestral excerpts will be sent out electronically approximately 3 weeks before the audition.

An accompanist will be available at the audition. Applicants are responsible for expenses incurred in connection with either travel or rehearsal.

Salary and conditions of employment in accordance with the current agreement for musicians in the Danish Regional Orchestras (‘Landsdelsorkestre’).

Employment of non-EU residents is contingent upon the attainment of a valid work and residence permit. Applicants are responsible for expenses incurred in the attainment of such permits.

Please find the application form at the bottom of this webpage.

Deadline for application: Thursday September 10th 2020.

A deposit of DKK 500 is required for participation in the audition. Instructions for transfer of deposit funds will be given upon application. Funds will be returned upon completion of the audition, or upon withdrawal on or before October 14th 2020.

Further information can be obtained from Production Manager Katrine Lund Basbøll on mail: kb@copenhagenphil.dk

Please note that because of the summer holidays, answers to mails and applications can’t be expected until the beginning of August.Copenhagen Phil – hele Sjællands symfoniorkester søger til tiltrædelse snarest:

1. SOLOFAGOT

Et antal ansøgere vil blive indkaldt til konkurrencen, der finder sted fredag den 16. oktober 2020 i Konservatoriets Koncertsal, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Ansøgere opfordres til at indsende cv, evt. suppleret af en lydfil af værkerne fra 1. runde. På baggrund af ansøgninger og det indsendte materiale indkaldes et antal ansøgere til konkurrencens 1. runde. Frist for upload af lydfiler er mandag den 31. august 2020.

Opgaver:
1. runde: Mozart: Koncert for fagot og orkester KV 191, 1. sats uden kadence samt Carl Nielsen: Blæserkvintet op. 43, 3. sats, variation VII.
2. runde: Camille Saint-Saëns: Sonate for fagot og klaver, 2. sats og 3. sats (til takt 35) samt orkesteruddrag.
3. runde: Orkesteruddrag.

Orkesteruddrag fremsendes elektronisk ca. 3 uger før konkurrencen.

Der stilles akkompagnatør til rådighed ved konkurrencen. Udgifter til evt. prøver samt rejseudgifter m.v. afholdes af ansøgeren.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i Landsdelsorkestrene.

Ansættelse af ikke EU-borgere er betinget af gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Evt. udgifter forbundet hermed afholdes af den ansatte.

Venligst find ansøgningsblanketten i bunden af denne side.

Ansøgningsfrist: mandag den 31. august 2020.

For deltagelse ved konkurrencen indbetales et depositum på 500 kr.

Information om indbetaling oplyses ved tilmelding. Beløbet refunderes ved fremmøde eller afbud senest 15. oktober 2020.

Yderligere oplysninger hos produktionsleder Ingeborg Holten på mail: ih@copenhagenphil.dk

BEMÆRK! På grund af sommerferie vil mails og tilmeldinger først blive besvaret i starten af august.


Copenhagen Phil – hele Sjællands symfoniorkester requires:

PRINCIPAL BASSOON

Employment to begin at the successful candidate’s earliest availability.

A number of applicants will be invited to the audition, which takes place on Friday October 16th 2020 in the Concert Hall of the Royal Danish Academy of Music in Copenhagen.

Applicants are encouraged to send their resume, which can be supplemented with a digital recording of the repertoire from the first round. A number of applicants will be invited to the first round of the audition on the basis of applications, resume and sound files. Deadline for upload of sound files is Monday August 31st 2020.

1. round: Mozart: Concerto for bassoon and orchestra KV191, 1st mvt. without cadenza and Carl Nielsen: Wind quintet op. 43, 3rd mvt, variation VII.
2. Round: Camille Saint-Saëns: Sonata for bassoon and piano, 2nd and 3rd mvt. (until bar 35) and orchestral excerpts.
3. Round: Orchestral excerpts.

Orchestral excerpts will be sent out electronically approximately 3 weeks before the audition.

An accompanist will be available at the audition. Applicants are responsible for expenses incurred in connection with either travel or rehearsal.

Salary and conditions of employment in accordance with the current agreement for musicians in the Danish Regional Orchestras (‘Landsdelsorkestre’).

Employment of non-EU residents is contingent upon the attainment of a valid work and residence permit. Applicants are responsible for expenses incurred in the attainment of such permits.

Please find the application form at the bottom of this webpage.

Deadline for application: Monday August 31st 2020.

A deposit of DKK 500 is required for participation in the audition. Instructions for transfer of deposit funds will be given upon application. Funds will be returned upon completion of the audition, or upon withdrawal on or before October 15th 2020.

Further information can be obtained from Production Manager Ingeborg Holten on mail: ih@copenhagenphil.dk

Please note that because of the summer holidays, answers to mails and applications can’t be expected until the beginning of August.


Ansøgningsformular / application formDit navn (ansøger) / your name (applicant)Ja/Yes
Nej/No