Copenhagen Phil

AFGØRENDE ØJEBLIKKE

Afgørende øjeblikke er koncertforestillinger, der gør det muligt at opleve en klassisk koncert, som aldrig før.

Musik, skuespil, podcast og scenografi smedes sammen til en fortælling om et afgørende øjeblik i verdenshistorien, musikhistorien eller en komponists liv.

Formatet egner sig til inddragelse i undervisningen på gymnasieniveau i en række fag – også uden at eleverne overværer den tilknyttede koncert.

Forud for hver koncert udgiver Third Ear en podcast, der kan inddrages i undervisningen.

Undervisningsmateriale
Vi udarbejder undervisningsmaterialer målrettet elever i gymnasiet i samarbejde med Ørestad Gymnasium.

Send en mail med oplysning om, hvilket materiale du ønsker tilsendt til: kbs@copenhagenphil.dk

Afgørende øjeblikke #2
Schumann – en kunstner i frit fald

Afgørende øjeblikke #1
Leningrad-symfonien – miraklet i krigszonen

Gymnasieklasser kan overvære generalprøverne på Afgørende øjeblikke-koncerterne i Konservatoriets Koncertsal på Frederiksberg. Koncertdatoerne offentliggøres her på siden.

For spørgsmål, kontakt venligst producent Karl Bjerre Skibsted på kbs@copenhagenphil.dk eller tlf. 4254 6416.