Copenhagen Phil

AFGØRENDE ØJEBLIKKE

Afgørende øjeblikke er koncertforestillinger, der gør det muligt at opleve en klassisk koncert, som aldrig før.

Musik, skuespil, podcast og scenografi smedes sammen til en fortælling om et afgørende øjeblik i verdenshistorien, musikhistorien eller en komponists liv.

Formatet egner sig til inddragelse i undervisningen på gymnasieniveau i en række fag – også uden at eleverne overværer den tilknyttede koncert.

Forud for hver koncert udgiver Third Ear en podcast, der kan inddrages i undervisningen.

Undervisningsmateriale

Vi udarbejder undervisningsmateriale i samarbejde med Ørestad Gymnasium målrettet elever i gymnasiet.

Send en mail med oplysning om, hvilket materiale du ønsker tilsendt til producent Karl Bjerre Skibsted: kbs@copenhagenphil.dk

Afgørende øjeblikke #3
Tjajkovskij – den forbudte kærlighed

Afgørende øjeblikke #2
Schumann – en kunstner i frit fald

Afgørende øjeblikke #1
Leningrad-symfonien – miraklet i krigszonen

Gymnasieklasser kan overvære generalprøverne på Afgørende øjeblikke-koncerterne i Konservatoriets Koncertsal på Frederiksberg.

Kontakt

Producent og B&U koordinator /
Karl Bjerre Skibsted: kbs@copenhagenphil.dk eller tlf. 4254 6416