English Copenhagen Phil

Koncerter

27
27. januar 2017 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Maestro med mange talenter

Strygere / Jon Gjesme, 1. violin / Yuko Yasui, 2. violin / Eva Katrine Dalsgaard, bratsch / Toke Møldrup, cello
 
4’33 Phil:
Ejnar Kanding / Schichtstruktur
Solist / Richard Krug, cello
 
Schumann / Klaverkvintet op. 44
Prokofiev / Symfoni nr. 5

4
4. februar 2017 kl. 18:30
Konservatoriets Koncertsal

60 minutes of When Saints Go Machine (udsolgt)

Med / When Saints Go Machine og Copenhagen Phil
 
Dirigent / Hans Ek
 
Musik / When Saints Go Machine
 
Arr. / When Saints Go Machine, Karsten Fundal, Christian Balvig og Sebastian Zawadzki

4
4. februar 2017 kl. 21:00
Konservatoriets Koncertsal

60 minutes of When Saints Go Machine (udsolgt)

Med / When Saints Go Machine og Copenhagen Phil
 
Dirigent / Hans Ek
 
Musik / When Saints Go Machine
 
Arr. / When Saints Go Machine, Karsten Fundal, Christian Balvig og Sebastian Zawadzki

9
9. februar 2017 kl. 18:30
Konservatoriets Koncertsal

60 minutes of Mew (udsolgt)

Med / Mew og Copenhagen Phil
 
Dirigent / Hans Ek
 
Musik / Mew
 
Arr. / Mew og Karsten Fundal

9
9. februar 2017 kl. 21:00
Konservatoriets Koncertsal

60 minutes of Mew (udsolgt)

Med / Mew og Copenhagen Phil
 
Dirigent / Hans Ek
 
Musik / Mew
 
Arr. / Mew og Karsten Fundal

10
10. februar 2017 kl. 21:00
Konservatoriets Koncertsal

60 minutes of Lowly

Med / Lowly og Copenhagen Phil
 
Dirigent / James Morgan
 
Musik / Lowly
 
Arr. / Lowly, Christian Balvig, Sebastian Zawadzki og Kasper Staub

23
23. februar 2017 kl. 19:30
Holbæk Seminarium

Bavouzet og Beethoven

Mozart / Salzburg Symfoni nr. 1
Mozart / Klaverkoncert nr. 19, NB. programændring
Beethoven / Klaverkoncert nr. 4

24
24. februar 2017 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Bavouzet og Beethoven

Mozart / Salzburg Symfoni nr. 1
Mozart / Klaverkoncert nr. 19, NB. programændring
Beethoven / Klaverkoncert nr. 4

26
26. februar 2017 kl. 11:30
Metronomen

½12 kammerkoncert

Programmet offentliggøres her på siden.

23
23. marts 2017 kl. 19:30
Johannesskolen, Hillerød

Rising star på cello

4’33 Phil:
Komponist / Jexper Holmen
Solist / Jakup Lützen, bratsch
 
Elgar / Cellokoncert
Nielsen / Symfoni nr. 5
 
NB. Nyt koncertsted!

24
24. marts 2017 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Rising star på cello

4’33 Phil:
Komponist / Jexper Holmen
Solist / Jakup Lützen, bratsch
 
Elgar / Cellokoncert
Nielsen / Symfoni nr. 5

25
25. marts 2017 kl. 16:00
Grønnemose Skoles Festsal

Gladsaxe Musikpris 2017

4’33 Phil
Solistværk med prismodtager
Nielsen / Symfoni nr. 5

26
26. marts 2017 kl. 11:30
Metronomen

½12 kammerkoncert

Programmet offentliggøres her på siden.

31
31. marts 2017 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Gades Elverskud

Mozart / Gran Partita
Gade / Elverskud
 
Sjællandske gymnasiekor

5
5. april 2017 kl. 10:00
Konservatoriets Koncertsal

Musik På Tværs

Tegnende fortæller / Carl Quist-Møller
 
Skolekoncerter
 
Musik på Tværs består af:
• Lærerkursus
• Skolebesøg af et mindre ensemble
• Koncert i Konservatoriets Koncertsal med det store symfoniorkester
• Deltagelse: 30kr. + moms pr. elev. Beløbet dækker lærerkursus, ensemblebesøg og koncert

5
5. april 2017 kl. 11:30
Konservatoriets Koncertsal

Musik På Tværs

Tegnende fortæller / Carl Quist-Møller
 
Skolekoncerter
 
Musik på Tværs består af:
• Lærerkursus
• Skolebesøg af et mindre ensemble
• Koncert i Konservatoriets Koncertsal med det store symfoniorkester
• Deltagelse: 30kr. + moms pr. elev. Beløbet dækker lærerkursus, ensemblebesøg og koncert

6
6. april 2017 kl. 10:00
Konservatoriets Koncertsal

Musik På Tværs

Tegnende fortæller / Carl Quist-Møller
 
Skolekoncerter
 
Musik på Tværs består af:
• Lærerkursus
• Skolebesøg af et mindre ensemble
• Koncert i Konservatoriets Koncertsal med det store symfoniorkester
• Deltagelse: 30kr. + moms pr. elev. Beløbet dækker lærerkursus, ensemblebesøg og koncert

6
6. april 2017 kl. 11:30
Konservatoriets Koncertsal

Musik På Tværs

Tegnende fortæller / Carl Quist-Møller
 
Skolekoncerter
 
Musik på Tværs består af:
• Lærerkursus
• Skolebesøg af et mindre ensemble
• Koncert i Konservatoriets Koncertsal med det store symfoniorkester
• Deltagelse: 30kr. + moms pr. elev. Beløbet dækker lærerkursus, ensemblebesøg og koncert

7
7. april 2017 kl. 10:00
Konservatoriets Koncertsal

Musik På Tværs

Tegnende fortæller / Carl Quist-Møller
 
Skolekoncerter
 
Musik på Tværs består af:
• Lærerkursus
• Skolebesøg af et mindre ensemble
• Koncert i Konservatoriets Koncertsal med det store symfoniorkester
• Deltagelse: 30kr. + moms pr. elev. Beløbet dækker lærerkursus, ensemblebesøg og koncert

7
7. april 2017 kl. 11:30
Konservatoriets Koncertsal

Musik På Tværs

Tegnende fortæller / Carl Quist-Møller
 
Skolekoncerter
 
Musik på Tværs består af:
• Lærerkursus
• Skolebesøg af et mindre ensemble
• Koncert i Konservatoriets Koncertsal med det store symfoniorkester
• Deltagelse: 30kr. + moms pr. elev. Beløbet dækker lærerkursus, ensemblebesøg og koncert

22
22. april 2017 kl. 16:00
Konservatoriets Koncertsal

Bag Om Sacre

Stravinskij / Le Sacre du Printemps
 
Fælleskoncert med
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
 
NB. Koncertens oprindelige historiefortæller Jesper Christensen er blevet forhindret

5
5. maj 2017 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Den spanske Ravel

Ravel / Den spanske time (L’heure Espagnole)
– opera i én akt
Ravel / Rapsodie Espagnole
Ravel / Alborada del gracioso
Ravel / Pavane
Ravel / Bolero

19
19. maj 2017 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Dreamers' Circus

Dreamers’ Circus: Rune Tonsgaard
Sørensen, violin / Ale Carr, cittern /
Nikolaj Busk, klaver og akkordeon
 
Musik / Dreamers’ Circus

< >

Maestro med mange talenter

Normalt hører man ikke meget til dirigenten ved en koncert – men her er und­tag­elsen. Copenhagen Phils nye chefdirigent, Toshiyuki Kamioka, demonstrerer, at han også er en ypperlig kammermusiker og pianist. For Kamioka viser os nemlig en anden side af sit musikalske talent, når han sammen med en strygekvartet fra orkestret spiller 1800-tals kammermusik fra øverste hylde: Schumanns mester­lige klaverkvintet. Efter pausen leder han Prokofievs 5. symfoni.

Koncerten indledes med 4’33 Phil – orkestrets minikoncertformat, hvor publikum kommer helt tæt på én af orkestrets musikere. Denne aften uropfører solocellist Richard Krug værket Schichtstruktur af Ejnar Kanding.

Læs mere

60 minutes festival 2017

Copenhagen Phils 60 minutes festival er lige om hjørnet. På pla­kat­en er i år de danske svær­vægt­ere When Saints Go Machine og Mew samt det dan­ske up­coming band, Lowly. Alle møder de Copen­hagen Phils klassiske musikere i Kon­ser­va­to­riets Koncertsal.

Begge koncerter med When Saints Go Machine den 4. feb­ru­ar og med Mew den 9. feb­ru­ar er ud­solgte. Kon­cert­en med det danske up­coming band Lowly er den 10. feb­ru­ar – sam­me dag, som deres debut­plade udkommer.

Læs om 60 minutes

Køb billet

Bavouzet og Beethoven

Nogle mennesker har bare et helt særligt overskud. De nøjes ikke med enten at dirigere eller spille en solostemme. Den berømte franske pianist Jean-Efflam Bavouzet både dirigerer og er solist med Copen­hagen Phil den 24. februar 2017 i et rent wienerklassisk program. Hør Mozarts Salzburg Symfoni nr. 1 samt klaverkoncert nr. 19 – og Beethovens klaverkoncert nr. 4.

Koncerten spilles også på Holbæk Seminarium den 23. februar 2017 kl. 19:30.

Læs mere


Rising star på besøg

Den kun 24-årige ‘Rising Star’ Harriet Krijgh spil­ler for før­ste gang med et dansk sym­fo­ni­orke­ster, når Copen­hagen Phil den 24. marts 2017 får be­søg af den unge cel­list – der spås en sær­deles lov­ende frem­tid. Hol­land­ske Krijgh lov­prises af den uden­land­ske pres­se for sit karak­ter­fulde spil med en gan­ske sær­lig evne til at få cel­loen til at lyde både char­me­rende og lyrisk. Denne aften er hun solist i én af alle tiders mest elsk­ede cel­lo­kon­certer: Elgars melo­di­øse, følel­ses­lad­e­de og pas­sio­ne­rede af­sked med ver­den af i går. Diri­gent er 1. gæste­diri­gent Santtu-Matias Rou­va­li – der efter pau­sen diri­ge­rer Carl Niel­sens sym­fo­ni nr. 5.

Koncerten spilles også 23. marts på Johan­nes­sko­len i Hillerød.

Læs mere

4’33 Phil

I sæson 2016/2017 præsenterer orkestret et helt nyt mini-koncertformat: 4’33 Phil med uropførelser af nye soloværker. I løbet af sæsonen kommer publikum helt tæt på orkestrets musikere, når seks komponister dedikerer et værk til hver sin musiker ved seks forskellige koncerter. Næste 4’33 værk kan høres den 27. januar 2017 – hvor solocellist Richard Krug uropfører et værk af Ejnar Kanding.

4’33 Phil er blevet til i sam­ar­bejde med Edition·S, som repræ­sen­te­rer de komponister, der indgår i projektet.

Læs mere


Gades Elverskud

Copenhagen Phil inviterer 200 gym­na­siekorssangere fra hele Sjæl­land, tre solister og kammer­koret Hymnia med på sce­nen i et stort mu­si­kal­sk fest­fyr­værk­e­ri af Mo­zart og Gade.

Dirigent er Michael Bojesen, der er kendt som en mester i at få børn og unge til at synge på høj­e­ste ni­ve­au – denne gang tager han os med ind i den danske romantiks dybe, mørke skove i Niels W. Gades ballade for solister, kor og orkester, Elverskud.

Læs mere

Erhvervsbesøg

I Copenhagen Phil brug­er vi mu­sik­ken, sam­ar­bejd­et mu­sik­er­ne imel­lem samt den ud­vik­ling og trans­for­ma­tion, or­kes­tret de se­ne­re år har gen­nem­gå­et, som fun­da­ment i vo­res nye ini­tia­tiv over for er­hvervs­liv­et. Co­pen­ha­gen Phil ryk­ker i dag ud til virk­som­heds­events med små og mel­lem­store en­sem­bler – el­ler med he­le sym­fo­ni­or­kes­tret. Vi skræd­der­syer op­lev­el­sen til den en­kel­te ar­bejds­plads for igen­nem mu­sik­ken og Co­pen­ha­gen Phil som case at sør­ge for, at til­hør­er­ne går be­rig­et og in­spi­re­ret ud ad dør­en.

Læs mere / Se video
60 minutes program


Hvem er Copenhagen Phil?

Copenhagen Phil – et orkester med mange ansigter. Fra klassiske kon­certer til flash mobs, 60 minutes, koncerter for børn og meget mere. Få her et lille indblik i de mange koncerttyper, som tilsam­men danner Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester.


60 minutes

Copenhagen Phils 60 minutes kon­cert­er er magiske møder mellem klassiske og rytmiske musikere. Sammen skaber de musik til en times intens koncert – få en smagsprøve her med vores stop motion film.


Flash mob i metroen

Det blev en ikke helt almindelig dag for de rejsende med Københavns Metro den 17. april 2012 – da orkestret fejrede det nye sæson­pro­gram med en flash mob med Griegs smukke Morgen­stemning fra Peer Gynt suiten. Videoen er set over 10 millioner gange på YouTube.


Flash mob på Hovedbanen

Den 2. maj 2011 fik de rejsende på Københavns Hovedbanegård en symfo­nisk oplevelse med på farten. Under uret satte musikchef, Uffe Savery, nemlig Ravels “Bolero” igang på lille­tromme. Snart strømmede orke­strets musikere til fra alle af­kroge og fyldte den stor hal med musik. Videoen er set knap 8 millioner gange.


Konservatoriets Koncertsal

Copen­hagen Phil er et landsdels­orkester, der siden sæson 2009/ 2010 har spillet koncerter i Konserva­toriets Koncertsal – det tidl. Radiohus på Frederiksberg.

Læs mere

Musikchefens Blog

Musik med meget mere… | onsdag, 18. november 2015, 11:24

I denne uge lever orkesteret virkelig op til dets tagline: Nemlig at være Hele Sjællands Symfoniorkester. Hele syv gange rykker vi ud på Sjælland med en fantastisk koncert, der både er skræddersyet til og inddrager det publikum, vi besøger.